Stortinget er Norges viktigste styrerom.

Skal Norge drives godt, må stortinget besettes med de beste folk Norge har. Er det tilfellet i dag? Hva skal til for å oppnå en heving av stortingets prestasjonsnivå? En faktor, er lønnssystemet, som bør utformes slik at det bidrar til best mulig prestasjoner fra stortings-representantene. Videre skal lønnssystemet bidra til at flinkest mulig personer jobber på stortinget. Det å virke en periode eller to på stortinget skal ikke være en jobb, det skal være et kall. Noe man gjør en kort periode i livet, når en er på sitt beste, og virkelig kan bidra til «Et Bedre Norge».

Stortinget er ikke et «klasserom» hvor unge og uerfarne skal gå i opplæring. De siste 40 år har vi sett mange eksempler på dette. Norge vanstyres, mens udugelige, uerfarne og kunnskapsløse stortingsrepresentanter er i opplæring. Etter 3-4 perioder på stortinget, når disse personer begynner å bli dugelige til å styre Norge, da slutter de, og tar enten jobb i det private næringsliv, eller blir tildelt en «belønningsjobb» i byråkratiet. Personer som ser på politikk som en yrkesvei fra ungdommen av, kan gjøre en god jobb for seg selv personlig, resultatet blir ikke alltid best for Norge. Gode politiske beslutninger, gir ikke alltid flere «prosenter» på kort sikt. Det kan virke som flertallet på dagens storting er mest opptatt av kortsiktige resultater. Slik politikk, fremmer den enkeltes karriere. Men det blir vanskelig å drive en langsiktig, økonomisk bærekraftig politikk, hvis flertallet på stortinget har en kortsiktig horisont for sine beslutninger. En stortings-representant bør maksimalt sitte i 2 perioder. Norge har mange dyktige personer å velge blant.
 
Her er noen forslag som vil kunne høyne ytelsen til Norges stortingsrepresentanter. Etter mange år med svak styring av Norge, er det på tide med noen endringer som gjør stortingets medlemmer bedre, og mer motivert til å ta gode beslutninger for Norge.
 
I tillegg bør også opptak til lokale partilag og fylkesstyrer forbedres. I dag drives mye etter kamerat og bekjentskapsprinsippet. Du hjelper meg og jeg hjelper deg. Partisystemet produserer sine egne «broilere» som senere fungerer som lydige medspillere på stortinget. Denne praksis fører til en langt fra optimal styring av Norge.
 
Når en person er klassifisert som uføretrygdet, og ikke egnet til å arbeide, kan da denne personen arbeide som stortingsrepresentant, eller ordfører? Bør man stille som kandidat til offentlige verv når en er uføretrygdet? Hva slags signaler sender dette ut til befolkningen? Uføreproblematikken bør tas alvorlig av Norges folkevalgte.
 
Dagens lønnssystem for stortingsrepresentanter er diskriminerende, og utelukker mange fra å tjene en periode eller to på stortinget. Lønnssystemet bidrar også til at mange representanter tenker mer på sitt eget ve og vel, fremfor Norges beste. Lønnen til en stortingsrepresentant bør være basert på et gjennomsnitt av de siste 8 års skattbar personinntekt. Dette vil gi følgende fordeler.

Alle nye stortingsrepresentanter må da ha minimum 8 år i arbeidslivet, dette er meget viktig. For det første har man et yrke å falle tilbake på etter tiden på stortinget. Videre slipper man å se rene «broilere» på stortinget. Politiske «broilere» lever ofte i sin egen verden, og har liten innsikt i verdens problemer og realiteter. Mange av vestens problemer i dag, skylles politikere som tror man kan bevilge velstand. Velstand er dessverre fortsatt, et resultat av hardt arbeid.
 
Lønnen bør kalkuleres etter følgende mal. Har man hatt en gjennomsnitts lønn på 600 000 de siste 8 år, vil stortingslønnen bli 600 000 + 10 %. Kr 660 000. pr år. Dette har følgende fordeler.
 
Eksempel 1. En person som tidligere har hatt en gjennomsnittslønn på 350 000 kr. Etter dette forslag vil denne persons stortingslønn bli Kr 385 000. Med dagens lønnssystem ville denne person fått omtrent dobbel lønn på stortinget. Hva medfører en dobling av lønn? De fleste vil da tenke og handle så de kan sitte lengst mulig på stortinget. Dette tjener personen, og ikke Norge. Mange sitter «stille» i båten. De som ikke gjør noe, gjør ingen feil. Andre sier og handler ut fra hva de tror gir flest stemmer ved neste valg, de gjør ikke hva som er best for Norge.
 
Eksempel 2. En person som tidligere har hatt en gjennomsnittslønn på kr 1 500 000. Denne person vil få en stortingslønn på kr 1 650 000. I dag har en person med lønn på 1,5 million ikke råd til å ta en stortingsperiode. Tjener man 1,5 million har man ofte faste utgifter som tilsvarer denne inntekt. Dagens lønnssystem utelukker mange med høye inntekter fra å kunne ta en periode på stortinget. Dette er diskriminerende. I mange tilfeller, er de med høy lønn, dyktige personer. Stortinget trenger dyktige personer.
 
Politikk skal ikke være en jobb, politikk bør være en overbevisning som bygger på ideer og tanker om hvordan vi kan skape «Et Bedre Norge». Det at folk sitter 3 til 6 perioder på stortinget er ikke bra for landet. På stortinget bør folk sitte i sin beste alder. Ikke så unge at de er naive, og uten livserfaring. Ikke så gamle at de har «sovnet». Som ellers i livet, for mye og for lite forderver alt. Siden 1970 har stortinget fattet mange vedtak, som ikke har tjent Norge bra. Norge har langt på vei misbrukt den store muligheten som oljen i Nordsjøen utgjør. Med de rette folk på stortinget kan Norge fortsatt få noe positivt ut av oljealderen, som nå er på hell. Det vil være tragisk, hvis Norge etter oljealderen, kun sitter tilbake med mange, store, og til dels uløselige problemer.
 
Vennlig hilsen      Per Øivind Næss.          www.EtBedreNorge.no        09-2012.          per.naess@yahoo.com

Category:

Aktuelle artikler: