Hvor mye byråkrati og kontroll tåler Norge?

Hvor går grensen for hva som er “lønnsomt” for samfunnet når det gjelder overvåkning og kontroll av Norges befolkning? Hver gang noe dramatisk inntreffer i det norske samfunn, hører man straks rop fra byråkratiet. Nå trenger vi flere regler og mer kontroll. Byråkratiet har en umettelig trang til å ansette flere hos seg og sine. Det gir mer makt og kontroll over det norske samfunn.

I dag utgjør offentlig sektor over 53 % av norsk økonomi. Hvis dette ikke stoppes vil det på sikt kvele norsk økonomi. Norge (uten olje) er i dag et samfunn som går med et enormt underskudd. Og dette underskudd stiger hurtig. Hvis denne trend ikke brytes de nærmeste år, vil det være for sent. Når et flertall av befolkningen lever i eller av staten, vil statens vekst bli selvforsterkende.

Her skal jeg nevne to ferske eksempler på nettopp dette. I fjor sommer omkom en kjent forretnings- mann i en båtulykke, sammen med kone og en bekjent. Straks kommer personer fra div kontroll organ på banen, her må vi innføre flere lover og regler. Og med flere lover og regler må vi jo ha mer politi, lovbrytere må jo få sin nødvendige straff. Senere på sommeren ble Norge rammet av en draps mann av verste kaliber. Så snart støvet har lagt seg kommer div byråkrater og politikere på banen. Her må det innføres strengere våpenlover. Alle gjødsellager må under kontroll. Hva blir det neste som må kontrolleres og overvåkes?

Tror noen at flere lover og regler fører til at slike hendelser kan unngås? Flere lover og regler vil bare legge ytterlige restriksjoner på de 99 % lovlydige borgere som lever i Norge. Flere lover og regler vil gjøre det enda dyrere å drive og bo i Norge. Mennesker liker å føle frihet, selv om de ikke utnytter muligheten fullt ut hele tiden. Man bør ikke reise hjem fra fest i bekmørke i alt for høy fart. Men noen gjør det allikevel. Man skal ikke sprenge, skade og drepe andre. Men noen gale vil gjøre det allikevel. Hvorfor skal gode våpen forbys? Det finnes 100 000s vis av jegere i Norge som bruker sine våpen som de skal. Vil forbud mot vise typer våpen hindre en kriminell i å skaffe slike våpen? Du kan skaffe deg helautomatiske våpen i Oslo på dagen hvis du er villig til å betale nok.

Man hører det samme etter div dødsulykker i trafikken. Unge men som kjører alt for fort. Unge menn er ikke redd for noe, og det vil de bevise for sine damer. Noen ganger går det galt, og dødsulykker er resultatet. Dette er helt naturlig, og viser at Norge har sunne og friske ungdommer. Den dagen ingen unge lenger omkommer i div ulykker er det derimot grunn til å bli alvorlig bekymret. Det er ungdommelig mot og overmot som driver verden fremover. Den dagen samfunnet blir så kontrollerende og under trykkende at ingen ulykker inntreffer, den dagen begynner Norge å dø.

Her er et eksempel fra USA på et overdrevent komplisert og tåpelig regelverk når det gjelder skatt. General Electric hadde i 2010 omtrent 14 milliarder US$ i overskudd. De sendte inn en selvangivelse på omtrent 57 000 sider. Resultatet ble 0 i skatt. Hvor mange personer har arbeidet med denne selvangivelsen? Hvor mange personer har arbeidet med å kontrollere denne selvangivelsen? Ble det utført noe verdiskapende arbeid i USA på grunn av tåpelige skatteregler i dette tilfellet? Vesten dreper sin egen verdiskapnings evne på grunn av kompliserte regler og for mye kontroll av egne innbyggere.

Her er en liten historie fra Norge. En nå avdød grossist var på stort julebord i Oslo. Han fikk plass ved siden av skattedirektøren i Norge. De diskuterte mulige forenklinger av skattesystemet i Norge, ikke skatte-nivået. Etter flere timer måtte skattedirektøren innrømme at forandringene de hadde diskutert var meget fornuftige. Men kjære grossist, du vet at hvis vi hadde forenklet systemet som vi her har diskutert, så måtte jeg ha avskjediget minst 500 ansatte i skatteetaten.
Overvåkning og kontroll av egne innbyggere er i ferd med å skape en stat i staten i mange land. Norge er heldigvis ikke blant de verste foreløpig. Mye av vestens behov for mer overvåkning skyldes en naiv og for rask innvandring av fremmedkulturelle personer. Det er en grense for hvor mye overvåkning av egne innbyggere som er økonomisk bærekraftig for et samfunn. Etter hendelsen i World trade senter har denne overvåkning tatt av. Dette er en meget farlig utvikling, som er en konsekvens av en lettsindig og naiv innvandrings politikk. I USA er det snart et spørsmål om hvem som egentlig har makten, byråkratene eller politikerne. USA har nå over 1 million personer som er sikkerhetsklarert. De jobber i over 1100 sikkerhets etater/byråer. I Washington finnes bygninger som har 2 etasjer over bakken og minst 10 etasjer under bakken. Her finnes skjulte samfunn som ingen riktig vet hva bedriver. Dette sikkerhets- systemet er så stort og hemmelig at ingen politikere har den fulle oversikt og kontroll.

Hvis vi lar dagens formyndermentalitet bli stadig mer omfattende vil vår økonomi kollapse, og vi vil ende i anarki og kaos. Når våre «lette» oljeinntekter faller, vil Norge få store problemer.

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 02-08-2012. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: