Politikk burde handle om de store viktige saker.

Skal Norge ha noen som helst mulighet til å unngå konkurs når oljeinntektene faller, må det mer realisme inn i driften av Norge. De siste ukers debatt om tiggere i Oslo er kun et eksempel på at Norge mangler en sterk og god ledelse. Land, verdensdeler og verden som helhet må styres etter langsiktige, økonomisk bærekraftige linjer. En familie kan styres etter myke, snille linjer. Mangler naboens barn mat en formiddag, kan du gi dem et par brødskiver. Land kan ikke styres på samme snillistiske måte. Et land må ha en total verdiskapning som er like stor som forbruket.

I dag verdiskaper det norske folk omtrent 50 % av sitt forbruk, resten kommer fra oljeinntektene. Bortsett fra krig i oljeproduserende land, så går dynamikken i energimarkedet mot lavere priser. Makroøkonomisk utvikling tyder på at vi vil se betydelig lavere priser på olje og gass, allerede om 3 år. Om 10 år er en pris på 40-60 $ meget sannsynlig. Da er de store inntekter fra oljen over for Norges del. Da kan en ikke lenger drive en fjollete, snillistisk sosialpolitikk i Norge.
Det at Norge i dag oppleves som stabilt og harmonisk, skylles en overfylt statskasse. Oljeinntektene tillater Norge å leve i «drømmeland», norske politikere tror de kan bevilge velstand. Når olje-inntektene faller vil Norge bli et lite hyggelig land å bo i. Vel og merke hvis dagens politikk ikke endres radikalt.
Det såkalte romfolket er omreisende tiggere. De har levet på denne måten i mange hundre år. De er ikke ute etter annet enn en «gratis lunsj». I Europa finnes det mange millioner av disse personer. Hvor mange ønsker «levebrødsbyråkatene» til Norge? 1 million? 3 millioner? Områder som har en stor andel av rom folk er fattige og elendige. De lever som parasitter i samfunnet, og bidrar ikke til noen verdiskapning.

Norge er allerede «konkurs» etter oljealderen med dagens driftsform. Norge har allerede i dag for mange ikke verdiskapende innbyggere. Fortsettes dagens innvandringspolitikk vil Norges velferdssystem kollapse om ikke mange år. Hvem ønsker å fremskynde dette enda mer? Hvem er villig til å gi bort halvparten av sin fremtidige pensjon? Dagens norske elite, har de siste 10 år lagt grunnlaget for at du mister et sikkert og stabilt land å bli gammel i.
Er det på tide at du, en av det Norske folk, krever en ny ledelse som kan og vil tenke langsiktig? Skal vanstyret av Norge avsluttes, må du stemme på en helt ny type politikere som i dag er sjeldne på stortinget. Levebrødspolitikere og broilere, hverken kan, eller vil føre en god, langsiktig og bære-kraftig økonomisk politikk. Skal Norge få en god og sikker fremtid må gode krefter samles.

Sammen vil vi bygge «Et Bedre Norge». Det er din fremtid det handler om.

Vennlig Hilsen. Per Øivind Næss. 17-07-2012. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: