Hva er en riktig bolig pris? Hva er verdien av samme bolig?

Hvorfor er boligprisene langt høyere enn verdien på samme bolig? Pris og verdi er to helt forskjellige tall. Her kan vi fundere over hvorfor prisene i boligmarkedet er langt høyere enn verdien på de samme boliger. Vi kan her vurdere boligen fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Beliggenhet (tomtepris) og attraksjonsverdi ser vi her helt bort fra.

Problemet er laget av vårt demokratiske politiske system. Politikere ønsker å fremstå som dyktige, handlekraftige personer. De vil gjerne bli gjenvalgt, de ønsker alle at deres parti skal bli større. Letteste måte for å oppnå dette, er å gi velgerne fremgang og økt kjøpekraft. Få velgerne til å føle seg stadig mer velstående. Hvordan kan dette gjøres på lettest mulig måte? Jo, det må skapes arbeidsplasser som kan betale stadig høyere lønninger.

Arbeidsplasser som må konkurrere i pris med utlandet er vanskelige å lage. Hvilke arbeidsplasser er skjermet mot utenlandsk konkurranse? Jo, du har rett. Nemlig boligbygging. Få folket til å bygge mange og store boliger. Gjerne dobbelt så dyre som nødvendig. Dette skaper aktivitet, og BNP vokser. Ergo er jeg dyktig som politikker. Alle blir fornøyde. (en stund)

Pyramiden i boligmarkedet startet i USA på 30 tallet. Man laget en husbank, som skulle gi lån til folk som ikke hadde råd til å kjøpe bolig til markedspris. Når politikkere først har satt i gang en utvikling, vil de senere beskytte sine ideer. Så lenge man kan øke boligprisen i forhold til husstandens inntekt vil boligeieren føle seg rikere og rikere. Boligeieren øker sin formue, og kan belåne boligen, og øke sin levestandard uten å produsere noe som helst. Tror du velstand kan oppstå fra intet, uten at et arbeidsslag er utført? Ikke det, nei, det tror heller ikke jeg.

Her i Norge gis det fradrag på skatten for boligrenter. Dette fører til at folk kjøper omtrent dobbelt så dyre boliger som nødvendig. I tillegg, når du en gang selger boligen, er gevinsten skattefri. Mange har høyere netto livsinntekt fra boligsalg enn fra produktivt arbeid. Hvis du investerer din kapital i en produktiv bedrift blir all fortjeneste beskattet med minst 28 % skatt. Hvis du lar dine penger stå i banken, må du betale formueskatt + 28 % skatt på rentene. Norge trenger mer privat kapital. Derfor bør reglene endres slik at det blir mindre lønnsomt å bygge unødig dyre boliger. For norsk økonomi er det bedre at en større del av vår formue havner i banken, enn i for dyre boliger. Formueskatten bør fjernes, og renter av bankinnskudd burde være skattefrie opp til 250 000 kr. Skattefradrag for boliglånsrenter bør gradvis reduseres mot null. Disse tiltak bør innføres gradvis, det vil føre til fallende boligpriser, og oppbygging av privat kapital i Norge.
Dagens skatteordninger fører til at for mye kapital blir investert i bolig, og for lite i verdiskapende bedrifter. Se på hytte sirkuset på Sørlandet. Gjennomsnittlig brukstid for disse hyttene er cirka 11 dager i året. Hva er verdien på en hytte som brukes 11 dager i året? Prisen på samme hytte er, la oss si, 10 millioner. Hvorfor er prisen langt høyere enn verdien? Hvem hadde giddet å eie en hytte på Sørlandet hvis man fjernet byggeforbudet i strandsonen? Folk eier kun hytter på Sørlandet fordi politikkere har laget et monopol på tomter, derfor stiger prisen. Hvem gidder å eie noe som faller i pris? Hvis ikke bruksverdien er høy, vil folk unngå å eie noe som faller i pris.

Fjerner man byggeforbudet i 100 meters beltet, er det sannsynlig at prisen på hytter på Sørlandet vil falle med omtrent 50 %. Det samme gjelder delvis for boliger generelt, politikerne lager «monopol» på tomter, grunnet tullete lover og regler. Eksempelvis skal man nå bygge super isolerte boliger. Disse boliger blir så tette at de er direkte usunne å bo i. Videre er de altfor dyre, de vil binde opp enda mer kapital i norske boliger. Hvis en for stor andel av Norges nasjonalformue er plassert i boligmassen, når olje inntektene faller, vil norsk økonomi oppleve en ødeleggende kollaps om noen år.

Hvorfor blander politikkere seg i alt mulig, som de tydeligvis ikke forstår noe av? Energi er i ferd med å bli nesten «gratis». Tidsalderen KARBON er på vei, den vil føre til at vi blir i stand til å utnytte sol og vindenergi. Solen bestråler jorden med cirka 13 000 ganger den energimengden menneskeheten bruker pr år. Samler vi opp en promille av denne energien har vi 13 ganger mer energi enn vi trenger. Les gjerne skrivet: «Karbon. C. vil forandre verden de neste 50 år.»
Verden har en enorm overflod av energi, og den er på vei til å bli nesten gratis. HUSK DETTE! La derfor folk bygge de boliger de ønsker, for egne penger. Utform enkle generelle regler, som gjør det mulig å bygge billigst mulig boliger. Da vil Norge bli rikt og velstående.

Prisboblen i boligmarkedet skylles hovedsakelig samrøret mellom banker/finansinstitusjoner og politikere. De siste 50 år har politikere ønsket å bygge for dyre boliger. Dette har de fått hjelp til fra banker/finans. Politikere lager lover og regler som banker må følge. I 2008 var egenkapitalen i en del banker nesten negativ. Når banker i tillegg vet at politikerne bruker fellesskapets penger på redningspakker når det går galt, ja da går det galt med jevne mellomrom. Alle gir blaffen, «mamma» hjelper meg hvis noe går galt. Dette samrøret mellom politikkere og finans har videre ført til en altfor stor finanssektor. Vi vil se en halvering av denne sektor i løpet av noen år. Et sykt eksempel fra USA. I 2006-2007 var det over 1,3 millioner eiendomsmeglere i USA.

Følgende enkle regler bør innføres.

Egenkapital i banker burde være minimum 15 %. Holdes i likvide papirer/ kontanter. Banker bør forbys å drive i eiendomsbransjen. Banker skal kun drive med inn og utlån. I dag sitter banker på opp til 3 sider av bordet. Da blir det ikke lenger lønnsomt å føre en ansvarlig utlånspolitikk. På sikt må banker gradvis forbys giring av innskutt kapital. Derivatmarkedet i dag er på over 10 ganger verdens BNP. Dette er komplett galskap utført av uansvarlige gamblere. Disse personer leder verdens største banker/finansinstitusjoner. Hvis derivatmarkedet ikke gradvis nedbygges vil vi oppleve en fullstendig kollaps i finanssystemet før eller siden.
I en stabil vekstkraftig økonomi bør boligprisen være cirka 2,5 ganger husstandens inntekt. I vesten ligger/lå gjennomsnittet rundt 5. Krav til egenkapital/fjerning av rentefradrag vil gjøre det mindre lønnsomt å investere i bolig, og prisene vil falle. I mange storbyer står en stor del av boligmassen tom. Boligene er kjøpt som et investeringsobjekt. Hvor mange boliger står tomme i Oslo?

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.    03-07-2012.        www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: