Kraftkabler fra Norge til kontinentet!

De som har ansvaret for dette, begår det største landssvik mot  norsk økonomi i nyere tid. Norges evne til verdiskapning vil svekkes.

Norges største økonomiske problem er en lav verdiskapningsevne. Norges nest største økonomiske problem er en alt for stor og rik stat. Kraftkabler til utlandet hever prisen på kraft i Norge, og svekker derved Norges verdiskapningsevne. Kraftkabler til utlandet fører til høyere inntekter for staten, dette gjør staten enda større. En større stat hever Norges kostnadsnivå.    

Statskraft slik det styres i dag, svekker norsk økonomi. Dette er meget alvorlig. Billig energi er grunnlaget for all velstand i verden. Norge har billig energi. Tyskland har i dag svært dårlige politikere som er i ferd med å ødelegge Tysk økonomi. Hvis dagens beslutninger ligger fast vil Tyskland være konkurs om cirka 10 år.  
I dag har Tyskland kjernekraft som koster cirka 30 øre pr KW/t. Tyskland skal nå legge om til vindkraft som koster opptil cirka 150 øre pr KW/t. Norge har vannkraft, som har en produksjonspris på cirka 3 øre pr KW/t. Hvordan kan noen påstå at vi vil kunne få billig energi fra Tyskland, når deres kraft vil koste 150 øre pr KW/t å produsere?

Norsk industri trenger billig energi. Bruk 30 milliarder som to kabler til kontinentet koster, og bygg en gassledning fra Rogaland til Oslo. Legg rørledningen langs den nye motorveien. Videre bør vi gi norsk industri el kraft til 10 øre pr KW/t.

Verden vil ha billig gass i 50 til 100 år fremover. (I USA koster nå gass cirka 5 øre pr KW/t). Derfor må vi la norsk industri få tilgang på billig gass. Alt annet er en forbrytelse mot det norske folk.

Synes du, som norsk borger, at udugelige byråkrater og politikkere skal ødelegge Norges fremtid, din fremtid, fordi det kortsiktig gagner dem selv? Hvis du ønsker orden på driften av Norge så la oss jobbe sammen mot felles mål.

Du finner flere skriv om norsk kraftpolitikk på  EtBedreNorge.no

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.   Holmestrand 22-06-2012.

www.EtBedreNorge.no       E-post.       Per.Naess@EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: