EURO ødelegger nå Europa. Hva bør Europa gjøre for å motvirke en negativ utvikling?

I disse dager ser vi hvordan innføringen av en felles valuta påvirker det politiske landskapet i EURO sonen. Partier på både høyre og venstre siden, som har et ubalansert økonomisk politisk program, vinner frem. «Det dumme flertalls tyranni» vil sørge for en fastlåst politisk situasjon, som vil gjøre det nærmest umulig å enes om løsninger som kan avhjelpe situasjonen i dagens vanstyrte Europa. Partier som prøver å korrigere kursen i Europeiske land mister oppslutning over hele Europa i disse dager.  Følgende land er «konkurs» Hellas, Portugal, Spania, Frankrike, Italia, Irland. Som nevnt i 2011 skrivet, noen har tjent på EURO systemet, hovedsakelig Tyskland. Tysklands meget effektive eksportindustri har hatt store fordeler av en «kunstig» lav valuta kurs via EURO systemet. Uten EURO ville Tyskland hatt  problemer i dag. Etter hvert som land etter land forlater Tysklands «EURO», vil Tysklands valuta styrke seg gradvis, dette vil føre Tyskland mot «konkurs». Tyskland har en gammel befolkning, høy gjeld over 80 % av BNP, og altfor høye energipriser. Tyskland vil være på vei mot en sikker og gradvis «konkurs» om noen år. (land går som kjent ikke konkurs, men ordet gir en god beskrivelse av situasjonen.)

Europeisk politikk blir nå mer radikal måned for måned. Radikaliseringen har gått raskere enn forventet, en må anta at nye medier er med på å få alt til å utvikle seg raskere. Det begynner å haste med å løse opp EURO systemet. Hellas bør få sin egen valuta tilbake i år, eller tidlig i 2013. Deretter bør land etter land følge på, i forhåpentligvis ordnete former. Dess lenger man utsetter avviklingen av EURO systemet dess større er faren for store problemer og uroligheter. Hvis man venter til over halvparten av befolkningene støtter ekstreme partier, kan resultatet bli uforutsigbart. Man kan ganske enkelt miste kontrollen over folkemassene. La oss håpe at Europeiske politikere er smartere enn som så.

Offentlig sektor er for stor i Europa. Problemet har fått utvikle seg for langt, når man nå begynner å justere utgifter etter inntekter, skaper dette stor arbeidsløshet og sosial uro. Energiprisen er i dag høy, dette forverrer situasjonen kraftig. I tillegg truer nå vesten Iran med krig. En krig med Shia styrte Iran kan utløse full konflikt mellom Sunni og Shia muslimer i hele Midtøsten, med en dobling av energiprisen som resultat. Hvorfor risikerer vesten dette nå, på verst tenkelige tidspunkt? Svaret på dette er ikke hyggelig tenkning.

La oss se på Frankrike, de har en offentlig sektor som utgjør cirka 56 % av BNP. Dette er håpløst langt fra bærekraftig. En offentlig sektor over cirka 45 % vil føre til konkurs med mindre landet har ekstraordinære inntekter. Norge ligger over 53 %, men vi klarer oss så lenge vi har oljeinntekter. Frankrike har ingen slike inntekter og er på vei mot konkurs.

Resten av de store land i Europa er i en vanskeligere situasjon enn Tyskland og Frankrike. Fortsatt snakker noen om å redde EURO systemet. Hva tenker de på? Har de i det hele tatt noe å tenke med, kan en spørre seg. Hva er grunnen til at de handler som de gjør i disse dager? Svaret, er nok dessverre, at de er livredde for at situasjonen i Europa skal komme ut av kontroll. I hvert fall så lenge de selv sitter med makten. Dette er et problem i dagens demokratiske system. Sittende politikkere gir blaffen i hva resultatet blir på lang sikt, de gjør dumme ting for å redde egen ære og prestisje. Befolknings planlegging bør foregå på 2-3 generasjoners sikt. Energi forsyning bør ha planer 20-30 år fremover. Da sier det seg selv at resultatet blir dårlig, når vi har svake politikere som kun ser frem mot neste valg. Dette er en medvirkende årsak til kommende problemer i Europa. (artikkel 2. Demokrati, hvordan virker det egentlig?) kommer snart på www.EtBedreNorge.no

Følgende forandringer er nødvendig for å bygge et stabilt Europa, som kan danne grunnlag for langsiktig vekst og fremgang.

Et stabilt folketall: Fødselsrate på 2,1 jevnt fordelt på hele befolkningen. Verdens viktigste jobb er å lage «Nye Gode Mennesker». Damer må slutte å leke menn. Det beste grep som Europeiske land kan gjøre er å tilby innfødte kvinner en bonus pr barn født de neste 5 år.

Energi: Man må ha tilgang på nok energi til priser som konkurrerer med dine handelspartnere. Ingen land kan alene heve energiprisen ustraffet. En av hoved årsakene til Europas store problemer er høye energipriser. Europa har verdens høyeste priser på energi. Derfor, FJERN ALLE AVGIFTER PÅ ENERGI. Det vil gi en øyeblikkelig styrkelse av konkurransekraften, og økende aktivitet. Videre vil det bevirke at man fokuser på fornybare energikilder som er økonomisk lønnsomme. Når energi er avgiftsbelagt, vil det føre til utvikling av uøkonomiske fornybare energisystemer. REC er et godt eksempel. De var «konkurs» i 2007, men på grunn av en kunstig energi pris og subsidier, fikk denne katastrofale feilinvestering gå sin gang.

Minstelønn. Ønsker man åpne grenser uten toll på importerte varer, kan en ikke ha høyere minstelønn enn sine konkurrenter. Når man stadig hever minstelønnen, vil stadig flere arbeidsplasser flyttes ut av landet. Dette er nok en grunn til problemene i EU.  
    
Innvandring til Europa må være balansert og kontrollert. Hadde alle land i verden hatt en stabil befolkning, ville verdens problemer vært meget små.
EU må avbyråkratiseres og forenkles. Eu bør samarbeide om forsvar og energiforsyning, og ikke mye annet. Hvert enkelt land må styres av egne regjeringer med en selvstendig pengepolitikk. Grensekontroll bør innføres.    

Sannsynligvis er en kraftig økning av pengemengden det eneste EU vil klare å enes om, derfor er vi på vei mot urolige tider. Alle verdens store sentralbanker øker pengemengden raskere enn noen gang i historien. Verden er reelt sett i en valutakrig, men siden alle øker pengemengden samtidig er resultatet null-null. På et tidspunkt vil inflasjonen komme ut av kontroll.

Tillegg skrevet 13-05-2012.

Sist uke inntraff hendelser som viser at styringen av EU og Europa er ute av kontroll. Den tyske sentralbank ga etter, man tillater nå høyere inflasjon. Man vil løse problemene i EURO sonen ved en økning av pengemengden. Det vil trenges mangfoldige billioner EURO (12 nuller) for å ha mulighet til å løse de kommende problemer på denne måten. Det blir som å ro opp en stigende elv, dess hardere du ror(øker pengemengden) dess mer kraft vil behøves. Du taper til slutt. Europa sitter på store ubalanser i økonomien som ikke blir borte av seg selv. Politikere kan ikke bevilge/skape velstand. Disse ubalanser/underskudd vil nå, via kommende inflasjon, først og fremst bli betalt av personer med fast lønn og pensjon/trygd. Etter hvert som inflasjonen øker vil resultatet være redusert kjøpekraft for nevnte grupper. Personer med sparepenger vil også bli sure. Befolkningen vil da miste tiltro til regjeringer, myndigheter, kort sagt til hele systemet. Når flertallet i befolkningen mister troen på fremtiden, da synker verdiskapningsevnen raskt, og vi er inne i en ond sirkel.

Dette vil nå inntreffe i Europa på grunn av sta, stolte og udugelige politikere. Fordi man innførte en dum og tåpelig EURO, vil man ikke innrømme at dette var moderne tids største finanstabbe. Hvis denne galskap får pågå i flere år vil Europa ende i en meget vanskelig situasjon. (understatement). Hvis Europa hadde sterke og kloke ledere ville følgende politikk blitt iverksatt. Fjerne EURO i land etter land etter en ordnet plan. Fjerne alle avgifter på energi. Gi innfødte kvinner i Europa bonus pr født barn de neste 5 år. Forenklet EU samarbeidet og redusert byråkratiet.

Hvordan vil en overgang fra EURO til lokal valuta foregå i for eksempel Hellas? Det vil skje helt uventet en helg. På mandag er drakmer igjen gangbar mynt, og bytteforholdet på alle bankkontoer vil bli vekslet 1 til 1 med EURO. Kursen vil nok falle 30-40 % omgående, derved er alle i Hellas tilsvarende fattige. Gjelden vil også falle tilsvarende. De neste 6-12 måneder vil kursen tilpasse seg markedet. Sannsynlig fall før kursen stabiliserer seg vil være i området 50 til 70 %. Argentina så et fall på cirka 75 % i 2001. For alle med sparepenger var jo dette en katastrofe. Man har sett økende uttak av kontanter i Hellas det siste året. Mange overfører også sine penger til utlandet for å unngå store tap ved kommende devaluering.

La oss håpe at Europeiske politikere glemmer personlige agendaer, og fjerner EURO så hurtig som mulig. Det vil skape optimisme, og legge grunnlaget for fremgang og vekst. Videre bør Europa begynne å tone ned redselen for CO2. Hvis ikke, vil det skade Europa helt unødvendig i mange år fremover. Les gjerne skrivet: «CO2-Moderne tids største bløff».  Husk at karbon, C, vil være verdens viktigste råstoff om noen ti- år. CO2 vil bli mangelvare.  
 
www.EtBedreNorge.no    Mai 2012.       per.naess@yahoo.com

Aktuelle artikler: