Norge mister verdiskapende arbeidsplasser.

Økonomien, kan den omlegges før oljeinntektene tar slutt? Hvordan kan en praktisk få dette gjennomført? Her er en mulig løsning.

Norge har i dag mangel på verdiskapende arbeidsplasser for personer med lavere utdannelse. Vi har for mange ansatte i offentlig sektor og byråkrati. Videre har Norge cirka 700 000 voksne mennesker i arbeidsfør alder som ikke jobber. Norge må altså skape mange lønnsomme verdiskapende arbeids-plasser som på sikt skal erstatte våre oljeinntekter. Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?  Politikerne må først legge forholdene til rette for lønnsomme verdiskapende arbeidsplasser. Dette gjøres best på følgende måte.

Fjern alle avgifter på energi. Bygg en rørledning for gass fra Rogaland til Oslo. Gass er råstoff for en stor petrokjemisk industri. Videre er gass en effektiv energibærer. 100 % av energien kommer frem til brukerstedet. Kraft overført som strøm har et energitap på 10-15 %. Er strømmen laget av gass-kraftverk er virkningsgraden nede i cirka 50 %. Når dette er gjort vil nye lønnsomme arbeidsplasser vokse frem. Gassrørledningen legges langs den nye motorveien. Hydro her i Holmestrand bruker cirka 8000 tonn gass pr år. De får i dag gass levert med lastebil. Prisen levert via rørledning vil være omtrent halvparten av dagens pris. Hydro Holmestrand sparer da cirka 25 millioner kr pr år. Slik kan vi styrke og skape nye norske arbeidsplasser. Etter hvert som behovet for arbeidskraft øker, innfører vi gradvis ansettelsesstopp i byråkrati og offentlig sektor. I løpet av 20-30 år kan vi flytte flere hundre tusen arbeidsplasser fra kontor til produksjon.

Energiprisen i Norge kan ikke være høyere enn i eksempelvis i Kina, hvis vi vil ha frihandel og åpne grenser. Skal vi ha full frihandel og helt åpne grenser må vi ha lik energipris og lik minstelønn. Norge har for få verdiskapende industriarbeidsplasser. Vi må komme oss ned på bakken, og se sannheten. Kina vil lande på månen om noen år. De har nå verdens største bilindustri. Foxconn, verdens største produsent av elektronikk ligger i Kina. De har 1,3 millioner ansatte. Foxconn vil ha 1 million industri-roboter i sine fabrikker i 2015. Disse vil erstatte en stor andel av de ansatte. Hva har Norge?  Vi har en stor oljeservice industri som er dyr i drift. Hvorfor kunne ikke en helautomatisert fabrikk av elektronikk ligge i Norge? Vi har kapital nok. Norge har lite verdiskapende industri på grunn av dyr energi og dårlig infrastruktur. Videre har vi et sosialsystem som pasifiserer arbeidskraft. Når syntes du norske politikere skal komme i gang?

 Verden er på vei inn i en ny tidsalder, Karbon. C vil bli et verdifullt råstoff om noen år. CO2 vil bli mangelvare.  Et hyggelig skriv om karbon og CO2 kommer på EtBedreNorge.no ganske snart.  Ha ellers en fin dag.  

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.  30-04-2012. for   www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: