Eldreomsorg, kan den løses med dagens system?

Etter min mening, er det ikke mulig. Skal eldreomsorgen bli så bra som mulig, må systemet aktivisere pårørende rundt de gamle, som har tid og mulighet til å trå til. Et fleksibelt og fornuftig bidragssystem, vil kunne aktivisere personer i den nære familie hos en del av de eldre. De vil da få et bedre liv sammen med sine nære, samtidig som dette tiltak vil avlaste dagens eldreomsorg. Det vil bli helt nødvendig å aktivisere hele befolkningen, hvis alle eldre skal få det tilsyn og den omsorg de fortjener. Gjøres dette riktig, vil man samtidig redusere statens utgifter. For å få til dette i praksis, må det legges til rette for bygging av boliger som huser tre generasjoner.  Da vil de eldre kunne passe barn, og de yngre se etter de eldre. Dagens praksis, hvor barn settes i barnehage og eldre på gamlehjem er ikke bærekraftig, den er ødeleggende og selvdestruktiv for samfunnet. Barn blir forsøkt gjort "like" og de mister egenart og fantasi. Eldre mistrives når de må leve alene med liten kontakt med sin familie. Dagens "ego" samfunn har vært mulig på grunn av en generell gjeldsoppbygning i hele den vestlige verden, her i Norge er vi i tillegg dopet av oljepenger.

Kun egen familie liker virkelig de eldre. Fremmede synes ikke mye om fremmede eldre. Så selv med uendelige resurser, vil det ikke være mulig, med dagens system, å lage en god eldreomsorg for hele befolkningen. Dagens samfunnssystem, som er utformet av naive drømmere de siste 40 år, er selvdestruktivt og på vei mot kollaps. Familier må selv, i mye større grad, passe på sine egne barn og eldre. I dag passer du på naboens barn, mens naboen passer dine barn. Du passer på naboens gamle, og naboen passer på dine gamle. Og alle «leker» at de jobber. Innimellom all «lekejobbingen» kjører man barna rundt omkring til andre foreldre, som passer andres barn, som også kjører rundt omkring med sine barn. Denne runddansen er morsom så lenge staten har oljepenger. Vesten forøvrig har ikke oljepenger, og er nå konkurs. Skal dagens uproduktive samfunnsmodell fungere, vil det kreve at hver person produserer langt flere timer i løpet av livet, enn hva som er tilfellet i dag. Med dagens arbeidstid i Europa har samfunnet ikke råd til å betale pensjoner overhodet, altså 0 i pensjon. Tenk over dette! Dagens samfunnsmodell, hvor byråkrater og politikere har opprettet en mengde «lissom-jobber» har ført til en altfor lav fødselsrate. Dette fører nå Europa inn i meget store problemer, med en kollaps i pensjonssystemet som en av flere alvorlige konsekvenser. I «gode» gamle dager, her i Norden, ble de gamle satt ut i skogen, der døde de etter noen få dager. Relativt raskt og greit, alt tatt i betraktning. I dag legges de eldre inn på gamlehjem. Her legges de i Paracet rus. Magen stivner,(liten avføring) og etter hvert som smertene stiger økes graden av neddoping. De dør vanligvis etter 3-9 måneder, etter store smerter og ubehag. Dovne/likegyldige pårørende innbiller seg selv, de gamle har det jo « bra» på det flotte gamlehjemmet. De er jammen heldige som får ligge alene for å dø sammen med fremmede. To dovne og egoistiske generasjoner er ansvarlige for dagens situasjon i Norge. Hvem sørger for å få orden på dette? www.EtBedreNorge.no 29-03-2012. per.naess@yahoo.com

Category:

Aktuelle artikler: