Innvandring til Norge av ikke-vestlige personer. Årsak. Konsekvens. Hvem tjener på denne innvandring?

Det kommer nå cirka 45 000 innvandrere til Norge pr år.Arbeidsinnvandring kommer hovedsakelig fra Europa, (Sverige, Polen, Danmark). Såkalt «flyktning» innvandring kommer fra ikke vestlige land. Hvorfor kommer innvandrere til Norge?  På grunn av norsk klima? På grunn av vår gjestfrihet og åpenhet? Eller vår natur? De kommer stort sett på grunn av et naivt og snillistisk sosialsystem! Hvem ønsker stor fjernkulturell innvandring til Norge?  Jo, de som tjener personlig på denne innvandring, og det er de som arbeider med innvandrere på en eller annen måte. Disse stemmer på partier som ønsker mer innvandring. Denne dynamikk er selvforsterkende, og vil vare inntil reglene forandres, eller statskassen går tom. En fortsatt høy innvandring er nødvendig for de partier som er positive til fjernkulturell innvandring. En stor del av deres velgere lever av å hjelpe/behandle/ undervise svake innvandrere. I tillegg stemmer et flertall av disse innvandrerne på de samme partier. Den ikke vestlige innvandring til Norge er en pyramide som vil sprekke den dag Norges stat går tom for penger. Dagens ro og stabilitet er helt avhengig av en overfylt statskasse. Fordi den norske regjering fører en politikk som «dreper» verdiskapende arbeidsplasser som passer for personer med lav utdannelse, er dagens innvandringspolitikk meget ufornuftig.    

Hva er konsekvensen av stor og rask betalt innvandring av fjernkulturelle personer til Norge? Se på Oslo øst, her har snart alle etniske Nordmenn flyttet ut. Hvorfor? Liker ikke norske å bo sammen med de ikke vestlige innvandrerne? Det ser ikke sånn ut. Hvorfor har Oslo hatt netto utflytting av etnisk norske barnefamilier siden slutten av 90 tallet? Hvorfor tar etnisk norske sine barn ut av skoler i Oslo og flytter? Hvis innvandringen får fortsette vil Oslo gradvis tømmes for etniske norske.  Er dette en ønsket utvikling? Dette er ingen fordømmelse, det er en konstatering av fakta. Hvorfor skjer dette?  Har selv reist, sett og snakket med mennesker i mange land, dette har lært meg følgende: Alle liker sine egne best.  Og konklusjonen av dette er, rask innvandring, er dårlig innvandring. God politikk derimot, er å legge til rette for mulighet til færrest mulig konflikter. Da vil vi få ro og fremgang.

God innvandring bør foregå på naturlig vis. Du er på ferie i utlandet, blir forelsket, og tar kjæresten med hjem til Norge. Eller kvalifisert arbeidskraft som har jobb tilbud og bolig ordnet. Men ingen må «betales» for å komme til Norge. Videre bør innvandrere kun ha trygderettigheter basert på hva de har innbetalt i skatt. Når man ikke lenger kan forsørge seg og sine må man reise hjem. Dagens store, såkalte “asylinnvandring” er drevet av gale premisser, og bør stanses fullstendig. Og det haster! Den er en voksende tikkende” bombe” som vil lede til store problemer. Forkjemperne for denne innvandring, selger i praksis Norges fremtidige stabilitet og trygghet, for sin egen personlige vinnings skyld. Problemene som vil oppstå skylles ikke at innvandrerne er dårlige mennesker. Vi Normen er heller ikke dårlige mennesker. Problemer vil oppstå fordi “Alle liker sine egne best”.  Alle verdens befolkninger består av “innvandrere”. Mennesker har alltid flyttet på seg opp gjennom historien, men når innvandring går for raskt oppstår konflikter. Når innvandring går meget raskt har den vært kalt “blitzkrieg”. Når innvandringen går meget sakte, blir den umerkelig. De aller fleste av verdens pågående konflikter/kriger skylles for store ulikheter mellom religion, kultur, tradisjon og etnisitet. Når forskjellen mellom folkegrupper på disse fire områder er for store, fører det til en forskjellig verdiskapnings-evne hos de forskjellige folke-gruppene. Dette fører til at enkelte folkegrupper blir rikere enn andre. Misunnelsen er som kjent større enn kjønnsdriften, dette driver de fleste konflikter.

Her kommer et eksempel som viser hvordan befolkningsutviklingen i Norge kan utvikle seg fremover. Dette eksempel tar utgangspunkt i noen tradisjoner og tall som helt sikkert vil være i forandring, men ingen vet fremtiden.  Vi tar ut 10 000 personer fra den etniske norske befolkning. De gifter seg og danner 5000 par, som får cirka 1,7 barn hver. Etter 10 år vil de være 18 500 personer. Så tar vi ut 10 000 personer fra den fjernkulturelle befolkning. Cirka 75 % av disse gifter seg med en partner fra hjemlandet. De danner da 8750 par. Disse får cirka 3,3 barn pr par. Da er de 46 375 personer etter 10 år. Vi må gå ut fra at denne praksis vil vedvare i flere generasjoner. Hvis adferdsmønster og fødsels tall holder seg slik også i andre generasjon, 45 år fra start av dette eksempel, vil de etnisk norske ha vokst til 25 725 personer. Den fjernkulturelle gruppen utgjør da 162 779 personer. Når en stor andel av den fjern- kulturelle befolkning henter ektefelle i hjemlandet, vil dette bevirke at det vil ta mange generasjoner før denne gruppen vil tenke og leve som den etnisk norske befolkning. En av de største utfordringer med dette, er vårt sosialsystem, som er mer tilpasset norsk tenke- og væremåte.  Konklusjonen er at selv om Norge i dag stenger grensene for fremmedkulturelle, vil det bli et flertall av denne folkegruppen i Oslo og Drammen om ikke mange år.

En alvorlig konsekvens av dette er at nivået på sosiale ytelser og pensjoner vil måtte nedjusteres kraftig i Norge om noen tiår, anslagsvis 30 til 50 % lavere enn i dag.. Dette fordi den fremmed- kulturelle befolkningen belaster systemet mer, og yter mindre til staten enn den etnisk norske befolkning. Dagens norske befolkning bør begynne å ta konsekvensene av dagens innvandrings- politikk på alvor, og vise dette ved stortingsvalg. Hvis dagens utvikling får fortsette vil dette ende meget dårlig. «Betalt» innvandring har allerede gått så langt, at vi allerede i dag, er på vei mot store problemer.   
      
www.EtBedreNorge.no          26-03-2012.     Per Øivind Næss.

Category:

Aktuelle artikler: