Morgendagens drivstoff er billig gass.

Verden har ingen energi mangel. Dårlig energipolitikk er problemet. Hvor lenge skal CO2 bløffen hindre oss i å få fart på Norge? Norske politikkere bør gi det norske samfunn billig gass og billig el kraft.

Amerikansk teknologi har frembrakt en revolusjon innen utvinning av skifer gass og olje.  Verden har nå enorme tilganger av gass til meget lave priser. Verdens påviste reserver av skifergass utgjør i dag cirka 200 000 000 000 000 kubikk meter. Dette tilsvarer cirka 1,15 billioner fat olje. Mer olje enn verden har brukt siden 1859. Her følger de største forekomster i fallende rekkefølge.  Kina 36,1. USA 24,4. Argentina 21,9. Mexico 19,3. Syd Afrika 13,7. Australia 11,2. Canada 11. Libya 8,2. Algeria  6,5. Brazil 6,4. Polen 5,3. Alle tall er billioner kubikk meter gass.

I USA koster nå gass 1/7 av olje pr energienhet. De bygger nå ut et distribusjonsnett for gass som drivstoff til biler. I dag har de 500 gass stasjoner, videre er 250 er under bygging. GM og Chrysler begynner å lage biler for gassdrift. Man bygger om tungtransporten til gassdrift, noe som er i full gang. Om 10 år kan 30 % av amerikanske biler være gassdrevne. Det kan også gå mye raskere hvis nødvendig.

Økonomien i USA vil få kraftig drahjelp i positiv retning takket være tilgang på billig energi.  Store industrikonsern vil investere 30 milliarder US$ i plastindustri frem mot 2017. Det flyttes nå arbeidsplasser fra Kina til USA fordi USA kan tilby mye lavere priser på energi, det vil si gass. I dag er prisen pr 1000 kubikk fot US$ 2,25. Det tilsvarer cirka 13,5 US$ pr fat olje.  Eller 4,8 øre pr KW/t.

Verden bruker cirka 89-90 millioner fat olje pr dag. I underkant av 70 %, cirka 61-62 millioner fat pr dag, brukes som drivstoff til transport. Hvis vi bruker dagens kjente reserver av skifer gass som drivstoff til biler og transport vil vi ha drivstoff i cirka 51 år.  I tillegg finnes det store reserver av konvensjonell gass. Det vil si at vi vil klare oss fint med billig energi frem til vi har utviklet effektive og billige solseller og batterier. Nå må verdens politikkere forstå at det er ingen mangel på energi, det er kun dårlig politikk og derved dårlig logistikk som er skyld i høye energipriser og derved svak økonomi.
Land som har et effektivt distribusjonssystem via rørledninger vil ha store fordeler de neste 50 år. De vil kunne utnytte store tilganger på billig gass. At Norge ikke kan ta del i dette eventyr de neste 50 år skylles en svært dårlig energi politikk som er ført i Norge de siste 25 år. Det er en skam. Bygg en gassrørledning fra Rogaland til Oslo raskest mulig, og la Norge skape arbeidsplasser i 10 000 vis. La norsk industri kjøpe gass til netto verdensmarkeds pris. Fjern alle avgifter på energi omgående. Les gjerne på www.EtBedreNorge.no    CO2 – Moderne tids største bløff.

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss. for EtBedreNorge.no      Holmestrand   13-03-2012.

Category:

Aktuelle artikler: