Utdannelsesboblen skader Norges verdiskapningsevne.

Overutdanning av en for stor del av befolkningen er til stor skade i Norge. Når «alle» skal ta høyere utdanning, hvem skal da tømme søppel? Cirka 75 % av de timer som trengs for å gjøre Norge til et godt land å bo i, kan utføres av personer uten høyere utdannelse!

Hvorfor tror vi at alle Nordmenn er smarte, og derved er mottakelig for høyere utdannelse? Tror vi at alle Kinesere er dumme? Dumhet er jevnt fordelt i alle land, derfor er det tåpelig å gi høyere utdannelse, på statens bekostning, til alle som ønsker det. Staten skal kun betale for de utdannelser som er nødvendige for å drive Norge godt. Hvis du ønsker å skrive en mastergrad om froskers sexliv på tørre dager, så «good luck» men du må betale for dette selv. Dette er ikke en utdannelse Norge trenger.

Utdannelse skal være gratis i Norge. Hvis du har evner og kvalifikasjoner for en nyttig utdannelse, vil du få like vilkår uansett din bakgrunn og økonomi. Mangler evner og arbeidskapasitet har det ingen hensikt å gi deg høyere utdannelse. Det må stilles krav både til resultater og tidsbruk ved utdannelse.  For å hindre sløsing, det vil si å gi høyere utdannelse til uegnede personer, er det svært viktig med karaktersetting fra første skoleår. Da ser en tidlig hvilke barn som egner seg best til høyere utdanning. Det lever nå over 7 milliarder mennesker på jorden, og to er ikke like. Siden alle er ulike, er det fordelaktig å kartlegge barns muligheter så tidlig som mulig. Les gjerne punkt 2. av skrivet: Et Bedre Norge-med din hjelp. Det omhandler skole og utdannelse.

Unge mennesker har den største fysiske arbeidsevne i befolkningen. Den er på topp fra 16 til 40 år, så begynner evnen/viljen til fysisk arbeid å falle. Skal Norge drives godt må denne arbeidsevnen utnyttes på beste måte. Derfor er det ikke fornuftig at en for stor del av befolkningen over utdannes.  Her kommer noen cirka tall som belyser situasjonen. Høsten 2012 får 74500 personer adgang til høyere utdannelse. Gjennomsnittlig anslått tidsbruk på utdannelse 3 år. Da er cirka 225 000 under høyere utdannelse til en hver tid. Videregående skole tar 3 år, hvor mange av disse vil heller arbeide?  Hva som er overutdanning eller ikke, er selvsagt diskutabelt. Men det er helt klart at Norge sløser bort mye god, fysisk arbeidsevne ved at for mange tar en utdannelse som samfunnet ikke har bruk for. La oss enkelt si at til sammen kan 100 000 personer «frigjøres» fra videregående undervisning og høyere utdannelse. Da kan vi sende hjem flesteparten av fremmedarbeiderne. Disse sender hjem anslagsvis 150 000 kr pr år x 100 000 = 15 milliarder pr år. I tillegg sparer vi kostnaden ved utdanning som vi kan sette til omtrent det samme. Da snakker vi om en besparelse for samfunnet i området 30 milliarder kr pr år. I tillegg vil Norge få en bærekraftig samfunnsstruktur.  Behovet for innvandring generelt vil også kunne bli mindre. Totalt sett vil Norge få en mer tilfreds befolkning. De som har et yrke de behersker godt innenfor sine evner og ambisjoner blir mer fornøyd.

Den største positive effekten av dette er muligens at presset om å øke omfanget av byråkratiet vil avta. Hvert år strømmer det mange akademikere ut i samfunnet, som har en unyttig utdannelse. Mange av disse havner i «unødvendige» arbeidsplasser i byråkratiet.

www.EtBedreNorge.no          Mars-2012.   per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: