Libya og den Arabiske verden. Hva ønsker vesten med sin politikk?

Uten olje fra midt østen vil verdens-økonomien kollapse, og verden vil havne i konflikt og krig.  Hva ønsker vestens ledere når de støtter ethvert opprør i de arabiske land?
 
På et tidspunkt i historien hvor verden er helt avhengig av olje fra midt-østen, setter vestens ledere i gang med hjelp og oppfordring til enhver opposisjon i den arabiske verden om å styrte sittende ledere.  Er vestens ledere klar over at de arabiske land har grenser som for en stor del er laget av tidligere kolonimakter? Du har sunni/shia konflikten i bunnen, i tillegg består befolkningene av stammer som styres av lokale høvdinger. Disse stammer har vært i konflikt med hverandre i 1000 år. En «galning» som Gaddafi har «slått disse høvdinger i hodet» og fått organisert en slags orden. Libya har på en måte fungert, og de har produsert olje. Er vi sikker på at de som nå kommer til makten vil fortsette å produsere olje? Hva hvis dette sprer seg til Irak og Saudi Arabia?

Dette området produserer ca 20 millioner fat olje pr dag. Hvis denne produksjonen reduseres 50 % er verden i dyp krise. Japan får mesteparten av sin oljeimport på 4,2 millioner fat pr dag fra dette området.  Uten denne oljen kan Japan legge ned og konkursen er et faktum. Dette er kun et eksempel. Hvis olje fra midt østen uteblir må verden gå inn(les NATO/USA) med militær makt for å gjenopprette oljeproduksjonen i området.  Uten olje herfra vil oljeprisen dobles, matpriser vil stige kraftig. Dette vil resultere i kaos og sult over store deler av den fattige verden.    

Er vesten klar for stor KRIG? Vestens opptreden de siste uker virker tankeløs og uten et klart mål. Skal du stabilisere området må du lage minst 50 millioner lønnsomme arbeidsplasser. Dette vil ta mange år. Uten militante eneherskere er den arabiske verden kun kaos og rot, som det vil ta 30 år å få orden på.  Hvem skal organisere og utføre dette??  Vil du sende din sønn til området?

Hvem skal sikre oljeproduksjonen under dette mulige kommende kaos?  Det vil trenges i området 2 millioner soldater hvis dette området bryter ut i kaos. Uten olje herfra vil enda mer kaos og elendighet kunne oppstå i andre fattige deler av verden.

Hvorfor ønsker vesten å ta sjansen på å skape uro nå i 2011? Vent heller10-15 år, da produserer vesten olje i stor skala fra fornybare kilder. I tillegg vil vi ha bygget opp kapasitet til å produsere flytende drivstoff fra kull og gass. Eksempel vis, et raffineri som lager 35 000 fat flytende drivstoff pr dag fra kull koster ca 1 milliard US$ å bygge. Skal vi erstatte den arabiske oljeproduksjon på ca 20 millioner fat pr dag må vi altså investere ca 570 milliarder US$. Og det vil ta ca 10 år fra beslutningen tas, til anleggene står ferdig.

En stadig større andel av verdens olje kommer fra ukonvensjonelle kilder, dvs fra gass, kull, oljesand, ekstrem tykk olje(Venezuela) + skifer olje og gass. Pr dato utgjør disse reserver ca 7,5 billioner fat olje. Prisen vil bestemme hva som blir størst.
 
Det virker nå som vesten søker etter eksterne konflikter for å avlede oppmerksomheten fra meget store interne problemer som er på vei i USA og Europa. Det er ingen annen god forklaring på hva vesten nå gjør i de Arabiske land. Dette er meget farlig og kan komme ut av kontroll. Første verdenskrig startet med en liten ubetydelig «konflikt»
 
www.EtBedreNorge.no          03-2011.   per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: