Miljø + avgifter + samferdselspolitikk = forvirende sirkus

Noen fakta om drivstoff, energi og såkalt miljøpolitikk.

Verdens totale energi forbruk (omregnet til fat olje) var i 2009 226 millioner fat pr dag. Dette gir et bilde av forholdet mellom de forskjellige energi-kilder. 79 mil fat fra olje. 66 mil fat fra kull. 55 mil fat fra gass. 12 mil fat fra atomkraft. 14 mil fat fra vannkraft. Sol og vind var uten betydning i 2009.

Av verdens el kraft blir omtrent 60 % laget av kull. Dette betyr at inntil vi kan produsere verdens el-kraft fra fornybare energikilder har det ingen hensikt å kjøre el bil, hvis ditt motiv er å slippe ut mindre CO2. I dag slipper en el-bil (som lades med 60 % strøm fra kull) ut mer CO2 enn en tilsvarende bensinbil.

Når man diskuterer bensin kontra diesel som drivstoff til kjøretøyer bør man ta følgende fakta med i beregningen.  En går her ut fra at motivet er å bruke minst mulig drivstoff pr km. Verden brukte i 2011 cirka 89,5 millioner fat olje pr dag. Mesteparten av dette går til transport.  Vi ønsker altså å kjøre flest mulig antall km pr fat råolje. Råolje består av alt fra lett bensin til tykk asfalt. Ved raffinering varmes råoljen opp, og de forskjellige produkter fordamper ved forskjellige temperaturer. En % andel blir bensin, parafin/jetfuel, diesel, tungolje, asfalt etc.  Vi må altså bruke både bensin, diesel og tungolje for å få mest mulig utnyttbar energi fra hvert fat råolje.  Når politikere begynner å dirigere forbruket av bensin og diesel/tungolje skaper dette problemer.  Hvis alle kjørte på bensin måtte man «cracke» diesel/tungolje komponenten fra råoljen for å lage bensin.  Denne mye mer omstendelige raffineringsprosess kan føre til at man får opptil 30 % færre antall liter drivstoff ut av ett fat råolje. Skal vi få flest km ut av hvert fat råolje betyr dette at noen må bruke bensin, og noen må bruke diesel. Derved slipper vi ut minst mulig CO2 pr kjørte km, for de som synes dette er viktig.

I disse dager har våre brilliante politikere plutselig begynt å snakke om at NOx og partikkel utslipp fra dieselbiler er skadelig. Utslippene fra dieselbiler har vært skadelige frem til i dag. I USA ble diesel bilene ulovlige på 70 tallet på grunn av for høye utslipp. Nå, de siste par år, har de begynt å selge dieselbiler i USA fordi nyeste teknologi nå gjør diesel bilene rene nok til å bli godkjent i USA. Burde vi her i Norge ganske enkelt slutte med unyttig og feilaktig detaljregulering av forbruket av oljeprodukter?  USA har verdens strengeste utslippskrav til biler. Hvorfor motarbeider norske byråkrater amerikanske biler på det norske markedet?  Hvis du ønsker å gjøre noe fornuftig som vil senke energiforbruket i Norge, følg med her på www.EtBedreNorge.no  27-01-2012.

Category:

Aktuelle artikler: