Pensjon i velferdsstaten Norge.

Forventninger om hva vi fortjener av goder fra staten er helt urealistiske. Du får ikke hva du ønsker, men hva du fortjener.

De fleste i Norge oppfatter begrepet “velferdsstaten” som noe stort og abstrakt. Men “velferdsstaten” det er du og jeg, alle som bor i Norge. Når vi krever/forventer noe fra velferdsstaten, er det alle vi som bor i Norge som må levere det du forventer å få. Det vil si at alle som bor i Norge må produsere like mange timer som vi forbruker.  De samme partier som lover mer velferd, lover også kortere arbeidstid og mer ferie. Dette budskap henger ikke sammen. Det meste av den politiske kommunikasjon består av å love deg mer, hvis du stemmer “riktig”. Et land som ønsker å ha et nivå på statlig velferd lik Norge i dag, og samtidig føre balanserte, bærekraftige stats balanser, må regne med å ha en arbeidstid pr arbeidene innbygger, på ca. 2150 timer pr år.

Hva er gjennomsnittlig arbeidstid pr innbygger i arbeidsfør alder i Norge?  Det er nok vanskelig å beregne, men tatt i betraktning antallet personer som blir over utdannet, som har uføretrygd, førtidspensjon med mere, så ligger nok svaret i området 1000-1200 timer pr årsverk.  Er den norske befolkning villig til å arbeide så mye som kreves for at velferdssamfunnet skal gå i balanse med dagens velferdsnivå? Skal vi være realistiske, så må vi nok senke våre krav om ytelser og goder. Vi må i større grad innrette samfunnet slik at hver familie klarer seg mer på egenhånd. Før siste pensjonsreform hadde det norske folk opparbeidet seg pensjonsrettigheter på over 3000 milliarder kr. Dette har ikke Norge råd til, derfor ble pensjonsreformen gjennomført. Det vil komme flere nødvendige reduksjoner av våre pensjoner, vær trygg.  Særlig pensjonssystemet for offentlig ansatte må reduseres kraftig hvis vi ønsker å unngå konkurs på sikt. Pensjonssystemet er et pyramidespill som er på vei til å sprekke. Dette er ganske likt over hele den vestlige verden, bare noe forskjøvet i tid. Tall fra USA viser at de som ble pensjonert i perioden 1950-2000 fikk ut mellom 15 000 % og 250 % av hva de hadde betalt inn. De som blir pensjonert fra 2020 vil få under halvparten av det de har innbetalt, som utbetalt pensjon.

Pensjonssystemet virker som et pyramidespill som stjeler fra neste generasjon. Skal Norge lykkes som et stabilt og rikt samfunn, med gode levevilkår for våre innbyggere, må vi ha et stabilt folketall. Vi må oppnå en fødselsrate på 2,1 barn pr kvinne jevnt fordelt på alle samfunnslag. Den viktigste jobb i et stabilt land, er å lage nye, trygge og harmoniske barn. De vil da vokse opp til å bli gode, produktive og verdiskapende personer. I dag øker andelen av ikke verdiskapende personer faretruende. Dette er en trussel mot vårt velferdssamfunn.

En annen stor trussel mot velferdssamfunnet, er unødvendige skrivebords arbeidere. Et stort og voksende byråkrati er velferdens største fiende. Norges befolkning lager X antall timer pr år. Disse timer bør brukes til å produsere velferd og verdier for det norske folk.  Unødvendige byråkrater og skrivebords folk “stjeler” velferd.
            
www.EtBedreNorge.no          06-2011.    

Category:

Aktuelle artikler: