Makroøkonomisk analyse. Status rapport. 20-03-2009. No 2.

Verden er nå på vei inn i en depresjon som er den største i moderne tid. Den involverer en stor del av jordens befolkning.  Derfor vil dette utvikle seg til en svært alvorlig situasjon som vil medføre borger opprør og konflikter mange steder i verden. Vi er heldige hvis ikke en større krig blir resultatet.
 
Det virker ikke som politikere i vesten forstår hva som er skjedd. De handler i hvert fall som om de ikke forstår alvoret i situasjonen.

Hva er en økonomisk depresjon?  Det betyr at hele systemet, samfunns-modellen som det moderne velferd samfunnet er basert på, er kollapset. Dette er slutten på en epoke. Vi må nå redefinere en ny økonomi som er bærekraftig med høyere energi priser. Nåværende modell virket så lenge verden hadde nesten gratis energi. Den perioden er over og kommer ikke igjen på mange år. Energi produksjon vil heretter kreve en stadig større andel av verdens verdi produksjon. Vi vil derved ha mindre til personlig forbruk.

I tillegg har vesten forbrukt mer enn de har produsert de siste 30 år. Dette har vært mulig i denne periode fordi Asia har vært villig til å produsere varer i bytte mot vestens verdi papirer. Denne praksis går også mot slutten.En gang i fremtiden, når verden er omspunnet av et internasjonalt  energi distribusjons system, og deler av verdens ørken områder er dekket av sol drevne el verk,vil energi bli nesten gratis igjen.Men dette er 60-100 år frem i tid.I de nærmeste 20 år vil vi ha store problemer med å holde fred på jorden. Alle de tiltak som en hører er satt iverk vil virke mot sin hensikt. De vil forlenge krisen, og bidra til at nødvendig omstilling vil ta lenger tid enn nødvendig.

Det som er blitt gjort de siste 2 uker av store vestlige land er svært alvorlig.  Alle ønsker nå å senke sin egen valuta samtidig.  Dette er egoistisk og proteksjonistisk. Verden er nå i handels KRIG.

DETTE ER MEGET FARLIG. Verdenshandelen er i fritt fall. Både import og eksport her falt verden over mellom 30-50 %.

Hvis verdens finansministere får fortsette som de nå gjør vil dette ende i en virkelig KRIG.

Store fattige land vil få store problemer med indre stabilitet hvis denne utvikling fortsetter.

Områder i Europa kan få store problemer. Det er nå ca 30 millioner personer fra den tredje verden i Europa.  Hva skjer når vi får 15-25 % arbeidsløse?  Hvorfor har man latt så mange fremmed kulturelle komme til Europa så hurtig? Har Europa dårlig samvittighet på grunn av historien? Fortiden blir ikke bedre av å legge opp til nye konflikter. Videre må vi prøve å holde verdenshandelen oppe. Ikke legg unødige hindringer i veien for tilgang på rimelig energi. Verden har forstått at den må utvikle nye måter å skaffe energi på. Det vil ta flere 10 år før nye energi former kan erstatte hydrokarboner.
 
Vi vil være sterkt avhengige av hydrokarboner som energi kilde i mange år fremover. Verden vil aldri gå tom for hydrokarboner, de vil gå av moten lenge før vi går tomme. Med dagens olje forbruk,( ca 80-85 millioner fat pr dag) kan vi ha hydrokarboner i form av olje i ca 400 år fremover hvis vi vil.

Vi må regne med å bruke denne energi kilden i minst 50 år til, med gradvis stigende pris.Den lettest tilgjengelige oljen kostet ca 1 $ pr fat. De siste fat vil koste150-180$ (i dagens pengeverdi) pr fat å utvinne.Verden har brukt ca 1 100 000 000 000 fat olje siden1860.Vi har igjen ca 13 000 000 000 000.

De nærmeste år vil oljeprisen gradvis stige etterhvert som den lettest tilgjengelige oljen blir oppbrukt. Tilgang på nok fornuftig priset energi er kun et spørsmål om logistikk. Problemer i finans systemet vil forstyrre denne logistikk kraftig i de nærmeste år. Det vil føre til at oljeprisen vil variere mellom 50- 250$ pr fat.Og det er meget farlig for stabiliteten i verden. Skal verden komme ut av denne depresjonen på beste måte er punkt 1. å sørge for at vi har nok rimelig energi tilgjengelig. Resten vil da komme av seg selv.

For å nå dette mål må man fjerne avgifter på hydrokarboner slik at denne energi blir så gunstig som mulig. Der etter kan man gi tilskudd til alternative energiformer slik at de blir enda gunstigere enn hydrokarboner. På dette vis blir tilgangen på energi større og prisen blir lavere.  Dette vil føre til god vekst i økonomien.
Grunnlaget for all velstand i verdens-historien er basert på tilgang av billig energi. I tidligere tider var det tilgang på gode slaver som bestemte hvor velstående et samfunn kunne bli. Så var det tilgang på nok ved, kull, vannkraft, olje etc etc.  Er du så naiv at du tror slave-hold ble avskaffet fordi vi ble snille over natten? Slavene i USA ble frigitt fordi man fikk tilgang på kraft fra kull og olje.
 
Vestens naive politikere har i 40 år bedrevet en uhjelp i den tredje verden som består av vaksiner og helse hjelp. Det har ført til en befolknings eksplosjon. Det er nå 4,5 milliarder fattige mennesker i verden som vil ha det som oss i vesten. For å få det som oss trenger de energi. Enorme mengder energi.  Nå sier plutselig de samme naive politikere, nei, dere må ikke bruke hydrokarboner. Det er farlig. Tror du en fattig man bryr seg om CO2?  Enten gir vi verden nok billig energi, eller så gir de oss krig. Alle krefter må settes inn på å gjøre nok billig energi tilgjengelig til verdens befolkning.

Hva kan og burde Norge gjøre?

Vi burde bygge ut all den kraft vi kan, vannkraft, vindkraft, kanskje store turbiner i golf strømmen?
All utbygging av fornybar energi vil være en varig verdi for Norge og verden.  Det er en god måte å investere oljeformuen på. Evigvarende energi. Det vil alltid være et marked for energi.   
 
Videre bør Norge bygge ut veier og bane slik at transport kostnadene blir så lave som mulig. Det gir bedre vilkår for lønnsom virksomhet i Norge. I dag har vi cirka 30 % høyere transportkostnader enn Sverige. Det er ganske enkelt for dårlig.

Og for Norges del, begynn å slanke staten NÅ. Staten står for cirka 53 % av Norsk økonomi i dag. Dette bør ned til cirka 42 % over en 20 års periode. Da vil Norge igjen bli et friskt og sundt land. Dagens utvikling vil føre til sikker konkurs på sikt.
 
www.EtBedreNorge.no        03-2009.     per@etbedrenorge.no