Norge uten store olje-inntekter,hva skjer da?

La oss gjøre et lite tanke-eksperiment, la oss si at vi ikke hadde noen olje- inntekter. Norge måtte klare seg med eksport av produkter laget i Norge.

Dette er en situasjon som kan være en realitet allerede om 30-40 år. For å klare oss måtte vi nok hatt ca 300 000 nye arbeidsplasser innen eksport rettet industri. Når en ser på kostnads-nivået hos Norges handels partnere, så måtte vi ha senket vårt lønnsnivå cirka 30-40 %, for å være konkurransedyktige nok til å klare å lage 10 000 nye arbeidsplasser pr år de neste 30 år. For å få dette til måtte leve kostnadene senkes cirka 30 %. For at dette skal være mulig må flere ting skje. Staten må bli mindre, den må senke sine utgifter. Dette betyr færre ansatt i offentlig sektor. Samtidig må en rekke ytelser fra staten slankes. Disse grep vil føre til langt mindre «smøring» av norsk økonomi, noe som igjen vil føre til en normalisering av prisen på en rekke varer og tjenester. Innbefattet priser på boliger og nærings eiendom.

Langsiktig trend:

Vi vil se at prisen på bolig og nærings eiendom vil falle cirka 50 % i forhold til lønnsnivået over de neste 30-40 år. Dette vil inntreffe uansett hva den norske regjering gjør. I dag er det for dyrt å virke i Norge. Cirka 40 % av norske husholdninger er på konkursens rand. Alle inntekter er bundet opp i faste utgifter. En ekstra utgift på 5000 kr gjør det vanskelig å betale husleie den mnd. DETTE ER DAGENS REALITET FOR MANGE NORMENN. 40 % har i dag dårlig økonomi, til tross for at rentene er historisk lave. I dag er rente nivået i en syklisk bunn. Vi er på vei mot en syklisk topp i rentenivået. Dette vil ta en del år, men vi kan risikere en topp på 12-18 %.  Mer, hvis ikke verdens sentral banker snart besinner seg.    
    
Vi kan ikke heve lønningene mer, de er allerede for høye. Hva er lønnsomt å lage i Norge? En olje plattform fra Aker koster 7 milliarder, fra Korea er prisen 4 milliarder. Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at Norge i dag har 44 % høyere kostnadsnivå enn våre konkurrenter. Det sier vel alt.

Skal dette gå bra må vi starte omleggingen av norsk økonomi i dag mens vi har handlings rom.  Lar vi det skure og gå i 40-50 år til vil dette ende i kaos og kollaps.   
   
I årets lønns forhandlinger er man allerede i gang med å heve lønnsnivået i et ineffektivt skole og helsevesen. VI MÅ SENKE LEVE KOSTNADENE TIL DEN NORSKE BEFOLKNING, istedenfor å øke høye lønninger enda mer. Hva kan regjeringen gjøre for å få dette til? Dette vil nødvendigvis ta mange år, men en god start vil være å senke boligprisene.

Gradvis fjerning av rentefradrag, innfør kapital skatt ved salg av bolig. + innfør en regel som sier at långiver kun kan ta pant for 60 % av boligens salgs pris. Sentralbank sjefen foreslo i sin årstale å innføre boligskatt, det er meget dumt i dagens situasjon i Norge. Norges fellesutgifter må ned, slik at avgifter og skatter kan senkes.
 
Jeg håper virkelig at neste sentralbank sjef har evne til aktiv dynamisk tankegang. De siste sentralbank-sjefer Norge har hatt har vært svake, og tydeligvis uten evne/vilje til å tenke særlig mye. Svært mye dumt har vært sagt og gjort fra sentralbank hold. Når ukyndige personer får lov å skade et helt land er det meget alvorlig.

Så fjern all boligskatt, det skal være gratis å bo i din egen bolig. Skattenivået totalt sett, må ned i Norge. IKKE OPP. Innføring av kapitalskatt ved salg av bolig vil derimot være med på å dempe unødig investering i boligmarkedet. Hvorfor skal gevinst på luksus være skattefri, mens verdiskapning skatte legges? Videre bør formueskatten fjernes helt, den er et direkte tyveri av innbyggernes penger. Myndighetene bør stimulere til oppbygging av privat kapital i Norge, det vil stimulere til nyskapning og produktiv vekst.

Hvis dette innføres gradvis vil vi kunne få til et kontrollert fall i boligprisene. Kan vi få bolig prisen ned 50 % er det meget bra, og vil være til god hjelp med å senke leve kostnadene i Norge. Hvis man ikke gjør noe vil det ende i et hurtig fall i boligprisene før eller siden.

Husk, boligen gjør ikke landet rikere, den er et nødvendig onde, nasjonal økonomisk sett.
 
Deretter er en gradvis senkning av momsen en god nr to når det gjelder å senke levekostnadene i Norge. Det er bedre å senke momsen 2 % enn å gi 3 % lønnsvekst.            
    
Punkt 3 for å senke levekostnadene i Norge kan være å rasjonalisere dagligvare handelen. I Norge ligger brutto fortjenesten i dagligvare bransjen på cirka 28 %. Norsk dagligvare handel har lokaler til å betjene en befolkning på 15 millioner, derfor den høye bruttofortjenesten.  I Danmark er den 12-14 %. Her ligger omkring 10 % lavere dagligvare priser og venter på det norske folk. At en kjede kan ha over 10 % av markedet er usunt. I tillegg eier kjedene mange av de store grossistene. (Er konkurranse tilsynet i Norge kjøpt og betalt)? I USA kan ingen kjede ha over 10 % av markedet ifølge amerikansk lov.
 
Punkt 4 kan være å fjerne dumme avgifter.

Årsavgift på bil, over 3000kr. Kan noen komme med gode argumenter for denne avgift? Det finnes svært mange like dumme avgifter som gjør det dyrt å virke i Norge. Enkelte miljø fanatikere vil øke kostnaden ved å virke i Norge enda mer. Norge har i dag et totalt skatte- og kostnadsnivå som gjør dette umulig, hvis vi vil unngå konkurs og total kollaps etter olje alderen. Frem til i dag har Norges olje formue blitt disponert på en meget dårlig måte. Vi har pådratt oss langsiktige sosiale kostnader som det vil ta en generasjon å avvikle. Alle avgifter på energi bør fjernes så raskt som mulig.    
 
For øvrig har fastlands Norge verdens laveste utslipp av CO2 pr innbygger, for de som synes dette er viktig. Oljeproduksjonen i Nordsjøen har ingen ting å gjøre med vårt energiforbruk på fastlandet.

Det finnes mange måter å senke levekostnadene på, dette var kun noen felt som jeg synes er gode å starte med. Håper mitt poeng oppfattes. Norge har i dag meget svak konkurranse kraft, og den blir svakere for hvert «snilt» lønnsoppgjør.

NORGES nye motto bør bli: SENK KOSTNADER- SENK LØNNINGER- LEV BEDRE.

www.etbedrenorge.no     02-2010     

Category:

Aktuelle artikler: