Sykelønnsordningen vi har i Norge i dag.

Er et resultat av overdreven tiltro til menneskers ærlighet og flittighet. De fleste liker å vinne i LOTTO. Vi vil alle gjerne ha noe for ingenting.
Dette er bare sånn vi mennesker er skrudd sammen. Vi vil alltid gjøre det som er lettest og mest bekvemt så lenge vi får det vi vil ha, nemlig lønnen vår. Hvis man ønsker å få ned sykefraværet dramatisk, må det lønne seg å holde seg frisk, og gå på jobb.

Når en utformer lover og velferdsordninger som en ønsker skal fungere godt i samfunnet, må en ta hensyn til menneskets drifter og instinkter. Mennesket er av natur en jeger og opportunist, akkurat som en løve. Eks. vis gir du en løve en sau pr dag, ja da legger den seg ned med ungene sine i solen. Hvis den ikke får mat vil den streife 10 talls km på jakt for å fø ungene sine.
 
Hvis ønsket er å fjerne unødvendig sykefravær må ordningen utformes slik.

1 til 3 dager helt uten lønn. Deretter settes lønnen ned til 80- 90 % i resten av syke perioden.

Med denne ordningen vil unødvendig fravær forsvinne omgående. Ved særlig alvorlig sykdom som varer lenge bør en se på særlige ordninger.Dette er ikke det store problemet, det er nemlig ikke mange som virkelig er alvorlig syke over lang tid. Og mye av det reelle lang-tids fraværet, skylles i mange tilfeller kapasiteten i helsevesenet, som er for liten.

Et par eksempel fra norsk arbeidsliv som enkelt beskriver våre holdninger i dagens Norge.

Fra et jobbintervju ved en større bedrift i Oslo:

Arbeidssøker spør om firmaets ferie ordning. Svar: Her har vi 5 ukers ferie + de 18, da.

De 18? Ja, de 6 x 3 dager som du ordner selv. Mange små bedrifts eiere, har problemer med stadige 3 dagers. De er blitt til 3 ukers ekstra ferie. Det tilsvarer cirka 7,5 % lønnsøkning.
 
Et annet eksempel er fra Hydro her i Holmestrand, fortalt til meg av en arbeidstager over 50 år som selv arbeider ved denne bedrift. Om sommeren, når det er meget varmt i valseverket har de hatt et fravær over 40 % enkelte ganger. Og gjett hvem som er «syke», det er de unge under 30 år. De er gjerne borte til varmen har gitt seg. Så de gamle «gode» må gå ekstra skift for å holde bedriften i gang. Det er unge folk som tåler varme best, men de blir «syke».
 
Vi har et alvorlig problem med mentaliteten blant unge mennesker i dagens Norge. Denne forandring i mentalitet stammer mye fra norsk skole. Det ble en merkbar forandring i arbeidsmoral her i Norge fra ca 1990 og utover blant unge mennesker. Ønsker en å forandre på dette må en gå inn i norsk grunnskole, her ligger hoved problemet. Norsk grunnskole lager elever som ikke «fungerer» i samfunnet.

DISIPLIN og RESPEKT bør bli det viktigste man lærer i norsk grunnskole hvis en ønsker å få Norge på bena økonomisk i løpet av de neste 30 år. Vi har nå 1 generasjon med for lav arbeidsmoral ute i samfunnet. Norge tåler ikke en dårlig generasjon til.

www.EtBedreNorge.no    01-2010. 

Category:

Aktuelle artikler: