Norsk el-kraft politikk er en nasjonal tragedie.

Hvilket parti på stortinget tør foreslå en nasjonalisering av el-nettet? Prisen på overføring av kraft er 3-5 doblet siden 1990. Er dette bra? Norge har «gratis» energi fra vår vannkraft. Denne «gratis» kraft vil være tilgjengelig for det norske samfunn frem til neste istid. Verdien av norsk olje er bare en brøkdel av vannkraftens verdi. Det å tilby billig el kraft til det norske samfunn er den beste måte en kan stimulere til nyskapning og vekst.

Av fallvann har vi i dag cirka 125TWH utbygget. Vi kan bygge ut ca 50 TWH til hvis vi ønsker/ trenger kraften. Har vi kapital til overs kan man bygge vindkraft på LAND langs kysten og i fjellheimen der vindforholdene er gunstige. Vindkraft til havs er nok mer lønnsomt for de som bygger og driver anleggene, enn for Norge.

På 1980 tallet var praksis at man lot magasinene fylles 100 % før man begynte å selge strøm som overskuddskraft. I dag selger man kraft ut av landet om sommeren og senker magasinene til 60-70 %. Og håper så på mye regn hele høsten. Vi har derfor som regel cirka 30 % mindre vann i magasinene enn hva som er mulig. Så bruker man denne «fabrikkerte vannmangel» som unnskyldning for å sette opp prisen hver vinter. Den private el-industrien koser seg, pengene strømmer inn. Passive politikere liker å få mange penger inn i statskassen. Høye energi priser medfører tap av norske arbeidsplasser. Politikerne deler så ut pengene som trygd til arbeidsløse.

Norsk vannkraft bør brukes som et effektivt virkemiddel til å styrke norsk økonomi. Lav energi pris gir lønnsomme bedrifter. Når private får billigere strøm, kan de leve med lavere lønninger. På sikt bør vi senke våre kostnader med cirka 30 % kontra våre handelspartnere. Vi vil da bli i stand til gradvis å bygge opp verdiskapene virksomhet som kan erstatte oljeinntektene. Man må aldri privatisere et monopol, slik man har gjort med strømforsyningen i Norge. Det blir som å selge E-18 til et privat firma. Dagen etter er bomavgiften 200 kr.

Norges stat bør eie all norsk kraftproduksjon + hele forsynings-nettet. Private kan gjerne bygge og drive, men staten eier og bestemmer prisen på kraft. Produksjons bedrifter betaler 10 øre pr KW.  Kontor bedrifter og private betaler 35 øre pr KW, gjerne skalert ved høyere forbruk.

Kapital kostnaden ved kraftutbygging og fordelingsnett dekkes av oljefondet. Slutt med utveksling av kraft som enkelte sier er bra. Kraft bør brukes nærest mulig produksjonsstedet. Når kraft sendes frem og tilbake oppstår store energitap. De eneste som tjener på det internasjonale kraftmarked er den private el-industrien. Målsetningen må være å foredle norsk kraft i Norge med norsk arbeidskraft. Det vil gjøre Norge rikt og fremgangsrikt. El prisen er en del av infrastrukturen i et land, på lik linje med et godt og effektivt veinett. Er el prisen lav blir landet rikt.

VIKTIG! En gruppe industriselskap med Tyske Siemens i spissen vil investere ca 34 milliarder EURO i et stort vindkraftverk ved Skottland. Kraften skal selges på det Engelske og Tyske marked. Vinden blåser ikke bestandig, så for å være leveringsdyktige må de ha bufferkraft inn i systemet. Her er tenkt å bruke norsk vannkraft. Hvis dette blir gjennomført vil aldri Norge mer ha fordel av billig el kraft. DETTE VIL VÆRE EN KATASTROFE FOR DET NORSKE SAMFUNN. Statskraft og el mafiaen har vært med i sonderinger om planene et par år. Dette vil kunne gjøre mange i systemet personlig rike, men vil skade Norge enormt. Er alle på stortinget klar over hva som er på gang?

www.EtBedreNorge.no      11-2011.  per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: