Kina, en katastrofe under utvikling.

Kinas kraftige vekst de siste 30 år har forbløffet verden. Men veksten har vært for rask, den har skapt flere “bobler” i mange markeder, både innen finans og råvarer. Etter at kinesiske myndigheter hadde utnyttet vekst-mulighetene via eksport fra Kina maksimalt, måtte veksten drives videre via intern aktivitet i Kina. Når denne “tvangsstyrte” interne vekst faller kraftig, vil det forsterke problemene i resten av verden. Kina forbruker en stor andel av verdens råvarer. Sement 52 %, jernmalm 47 %, aluminium 40 %, kobber 38 %, etc. Dette er 2009 tall. Med andre ord, Kina er årsak til at mange land har god vekst.
 
Kina er et diktatur som har gitt sin befolkning en kraftig årlig økning av BNP i snart 30 år. Dette har skjedd på bekostning av store grupper internt i Kina. Etter hvert har dette skaffet Kinas ledelse mange misfornøyde innbyggere. En stor gruppe, er gjestearbeiderne fra innlandet, 150 millioner. De har få rettigheter i områdene langs kysten hvor de arbeider. De har også lavere lønninger enn de fastboende.  En annen gruppe er bønder som er frarøvet sin jord. I mange år er opp mot 3 millioner bønder pr år, blitt fratatt sin jord mot lav erstatning.
Jorden er så blitt omregulert av lokale pamper i lokalsamfunnet og videresolgt med stor fortjeneste. Inntekten er fordelt mellom lokale pamper og den lokale kommune. Mange har blitt personlig styrtrike mens bøndene har stått fattige, uten jord tilbake. I 2010 hadde Kinesiske kommuner en inntekt på 490 milliarder US$ på denne geskjeften. Dette har vært en av hovedinntektene til Kinesiske kommuner. Denne praksis går nå mot slutten av flere årsaker.
 
I følge offisielle tall har Kinesiske kommuner en gjeld på cirka 1,7 billioner US $, omtrent 30 % av BNP. I virkeligheten kan nok gjelden være en god del høyere. Det er svært vanskelig å finne korrekte tall fra Kina, på grunn av mye korrupsjon i hele statsapparatet. (Norske kommuner har cirka 12 % av BNP i langsiktig gjeld, 2009 tall.)
Kinesiske banker er styrt og kontrollert av staten, de har gitt lån som de ikke vil få tilbake. Derfor kan en se på gjelden i Kinesiske statsbanker som statsgjeld. Den er på 70-80 % av BNP. Da er ikke Kina så veldig rik allikevel. Mange tror Kina vil bli den neste super-makt ganske snart, det er nok feil. Hvis Kinas vekst faller de neste år er det mulig Kina går i oppløsning før de blir noen supermakt. Vi får håpe det går fredelig for seg. Uansett, veksten i Kina er på vei ned, og det vil bremse økonomien i resten av verden.
Etter at veksten i etterspørsel etter varer fra utlandet har blitt redusert de siste tre år, er dette blitt kompensert med en enorm byggevirksomhet i Kina. Det finnes 65 millioner dyre boliger som ikke er salgbare, med mindre prisen reduseres 60-85 %. Gjennomsnittlig inntekt/boligpris i Kina er 1-10. Det er bygget for mye veier og jernbaner som ikke er lønnsomme hvis eksporten faller.
Et annet eksempel, de siste par år har Kina satt opp en stor vindmølle i timen, finansiert av staten. Det tok brått slutt i høst, det viser seg at det mangler over-førings kapasitet for kraften. Det hjelper ikke å bygge vindmøller hvis ingen kan bruke strømmen. Et annet eksempel, det ble bygget et enormt kjøpesenter som sto ferdig i 2005. Verdens største, med plass til 1500 butikker. Problemet var ingen kunder. Ingen mennesker i nærheten og ingen veier eller jernbane. Senteret er for det meste tomt fortsatt.
Kina har hatt 10 % vekst de siste år, men mye av veksten skylles ulønnsom virksomhet. Kina er ganske enkelt på vei til å gå konkurs. Faren er at Kina i dag er et militær diktatur, hvor ledelsen sansynligvis ikke vil gi fra seg makten uten sverdslag.
 
Om 20 år har Kina en av verdens «eldste» befolkninger. 2-3 hundre millioner er i ferd med å gå tom for vann. Grunnvannet er senket 1000 meter mange steder. Kina mangler energi og mat. Kina er et enormt land med enorme problemer. Et sentralstyrt diktatur har ingen mulighet til å følge med på alt til enhver tid. Mafia lignende korupsjon gjennomsyrer hele samfunnet. De som tror Kina vil bli en supermakt de neste 30-40 år kan bli skuffet de nærmeste år.
 
www.EtBedreNorge.no              Nov 2011.            per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: