Demokrati, hvordan virker det egentlig? Nr 1.

Når vi stemmer anonymt, da stemmer vi på det som er best for oss selv, i dag og i morgen. Da er vi egoistiske, og er oss selv nærmest. Er dette den optimale styringsform? Eller bør det heller kalles   " Det dumme flertalls tyranni"?

Vi styrer våre samfunn i den frie del av verden med noe vi kaller demokrati. Det skal gi frihet og velstand til flertallet av innbyggerne. Men er det tilpasset den menneskelige natur? Fra tidenes morgen har våre samfunn vært styrt av en pyramide lignende struktur, med en person på toppen. Svakheten med denne styringsform er at ingen person er perfekt hele tiden. Tidvis blir vi både gale og sinnssyke. Demokratiet tok oss fra eneherskeren til flertallet som bestemmer, en total endring av styresett. For å lage et best mulig styresett i et land, bør en lage en styringsmekanisme som er tilpasset den menneskelige natur. Hvordan virker et menneske, hva er motivasjonen som driver flertallet fremover? Av natur er mennesket et dovent og opportunistisk individ. Vi vil ha mest mulig, for minst mulig innsats. Det fungerte bra den gang vi levet i frihet i små grupper, hvor alle måtte gjøre en innsats for å overleve. Som en løve i frihet, den må sloss for hvert måltid. Derimot, hvis du plasserer en løve i en saue-farm vil den i løpet av få måneder bli tung og treg. Løven beveger seg ikke mer enn nødvendig for å skaffe mat. Den er også doven og opportunistisk av natur.

Dagens demokrati er utviklet over 5-6 generasjoner. I starten var det fortsatt de sterke og smarte som satt med makten. Etter hvert utover på 60-70 tallet kom fler og fler av det dumme flertalls favoritter til makten. De talte til sine egne, og vinnerformelen har selvforsterket seg selv opp gjennom årene. Stem på meg, og du skal få mer. Nei, stem på meg, og få dobbelt så mye. I løpet av snaue 100 år har et flat flertalls demokrati ødelagt seg selv som styringsform. Dagens problemer i de utviklede demokratier kan ikke løses på en god måte hvis vi ikke modifiserer vår modell av demokratiet. Hvis vi lar systemet fortsette på samme måte som i dag vil vi ende opp i konflikter og krig hver gang vår verdiskapningsevne kollapser.

I dag ser vi det dumme flertall ta til gatene i protest i Europa og USA. Man legger skylden på alt fra banker til politikere, noen tror faktisk at kapitalismen er problemet. Egentlig vet ikke flertallet hva de protesterer mot, de er bare misfornøyd fordi deres levestandard er fallende.  Verden er på vei inn i en økonomisk nedgangs tid. I ettertid vil det bli kalt en depresjon.  Vi vil sannsynligvis ha en svak økonomi i verden frem til vi klarer å senke prisen på energi. Ubegrenset tilgang på billig energi er grunnlaget for all velstand på jorden. Men tilbake til vår styringsform. Det er ingen mangel på energi i verden. På grunn av vår dovne natur og vårt demokratiske system har vi gått midlertidig tom for billig energi.  Dårlig “logistikk” har gitt oss mangel på nok billig energi.  Vi har stemt på politikere som har gitt oss et behagelig liv. For mye resurser har gått til å gi oss store, morsomme biler. Store lekre hus og hytter som krever mye vedlikehold og energi. Kortere arbeidstid og overdrevne sosiale goder. En stor dyr stat som spiser opp våre resurser. I Norge utgjør offentlig sektor over 53 % av vår økonomi, langsiktig bærekraftig nivå er 40-43 %. Vi har alle selv skyld i dette. Vi har alle selv stemt på det partiet som har lovet oss mest i neste periode.  Det dumme flertall kan takke seg selv for dagens problemer.

La oss gjøre et tanke-eksperimentet , at vi befinner oss i 1997. Valget nærmer seg og vårt lissom parti X stiller til valg. Energi er fortsatt tilgjengelig til rimelig pris. Ingen snakker om gjelds-boblen, og oljepris på 100-150 US $ er utopi. Tror du parti X ville fått stemmer fra det dumme flertall, med følgende valgprogram?

Parti X ønsker å fjerne rente fradraget på private boliger.
Parti X vil legge ned husbanken, boligkjøpere må betale vanlig markedsrente.  
Parti X foreslår at egenkapitalen ved boligkjøp skal være minimum 30 %.
Parti X vil senke pensjoner og offentlige trygdeordninger med 25 %.
Parti X vil kreve minimum egenkapital ved bilkjøp på 30 %.
Parti X vil heve pensjonsalderen med 5 år.
Parti X vil bevilge 50 milliarder kr pr år til forskning, utvikling og utbygging av ny kraft produksjon i Norge.  Parti X ser en mulighet for at det i fremtiden kan bli en mangel på billig kraft. Derfor vil vi begrense det private konsum, og investere besparelsen på utvikling av energisektoren.
Parti X håper befolkningen (det dumme flertall) vil innse fornuften i dette og gi parti X sin stemme.

Godt Valg kjære landsmenn , i  året 1997.

Dette er et meget godt og fornuftig valgprogram. Det ville gitt langsiktig stabil vekst, uten bratte opp og nedturer. Vi hadde unngått boligbobler, vi ville fått en langsiktig og bærekraftig økonomisk vekst, uten unødvendig sløsing med resurser.  Hvor mange % av stemmene ville parti X oppnådd? Jeg tror de ville fått under 5 %. Hva tror du? Synes du fortsatt at vårt demokrati er et bra styrings- system?  Et forslag til et mye bedre styrings system kan du snart lese om her på www.EtBedreNorge.no

I nærmeste fremtid. Følg med. Følg med.  

11-2011.  per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: