Afghanistan. Utviklingen går i feil retning. Nov 2010.

Utviklingen i Afghanistan går hurtig i feil og mer radikal retning. Sannsynligvis vil dette føre til en radikalisering av politikken i Pakistan. Resultatet kan bli økt spenning i den muslimske verden. De som kjenner Afghanistan best er de som eier, driver og styrer landet. Altså den Afghanske eliten innen politikk, byråkrati og næringsliv. Vi må gå ut fra at det er disse mennesker som har best innsikt og oppfatning om hva som vil skje de neste 5-10 år i Afghanistan. HVA HAR DENNE ELITEN gjort de siste årene?

 
Folk snakker med munnen, men velger med bena. Afghanistans maktelite har langt på vei flyttet til Emiratene, først og fremst Dubai. Alle som har hatt mulighet har skaffet seg bolig i Emiratene. Her bor for en stor del deres familier. Videre har de flyttet sine formuer ut av Afghanistan de siste årene.
PENGE STRØMMEN fra Afghanistan til Emiratene er på årsbasis i størrelses orden 10 milliarder Us $, altså over 60 milliarder N kr.

Når hele landets ledelse, de som har makt, innsikt og kunnskap har gitt opp Afghanistan, og flykter fra landet, hva er da igjen? Flertallet av befolkningen er fattige analfabeter som lever på 1800 tallet. Når eliten tapper landet for kapital og kunnskap, da vil det bli nærmest umulig å skape stabilitet og velstand i landet.
Hvis en ønsker stabilitet i området bør en arbeide for at områdene som utgjør Afghanistan og Pakistan blir til 3 land. Det er det eneste som kan løse denne flere hundre år lange konflikt.

Det pågår en maktkamp i den muslimske verden mellom SHIA og SUNNI muslimer. En konfrontasjon dem imellom kommer nærmere hver dag som går. Dette kan sette hele midt østen i brann. Slik situasjonen ser ut i dag vil dette føre til at de radikale krefter i den muslimske verden vil ende opp med mye større makt enn det de har i dag. Afghanistan og Pakistan vil bli styrt av mer radikale krefter enn hva som er tilfellet i dag.

Kortsiktig kan dette føre til oljepriser 2-3 ganger dagens pris. Dette er meget ugunstig for et Europa som er konkurs. På lengere sikt er det mer alvorlig for Europa hva slags politikk et radikalt muslimsk midt østen vil føre mot Europa og vesten. SHIA styrte Iran er i ferd med å skaffe seg atomvåpen. Det er mulig USA vil bombe anlegg i Iran før presidentvalget i 2012.

Med mer enn 30 millioner muslimer i Europa, som er «importert» de siste 30 år, har ikke lenger Europeiske politikere frie hender. De kan meget raskt oppdage at de har meget farlige indre fiender blant sine egne befolkninger. Det vil være å håpe at videre innvandring av muslimer til Europa bremses. At man har begått store feil de siste 30 år, er ingen god grunn til å gjøre feilen større.
 
Den muslimske religion og kultur trenger fred og ro for å modnes, slik at de i fred og ro selv kan finne ut hvordan de ønsker sine samfunn. Den muslimske verden er dritt lei dumme vestlige politikere som vet alt best, og vil pådytte dem det «gode liv».  Hvis vi ønsker fred og fremgang i verden, må vesten la andre kulturer utvikle seg etter eget ønske. La eksempelvis muslimer bo i muslimske land og kristne bo i Europa.

God politikk er å legge til rette for mulighet til minst mulig konflikt og problemer. Da kan vi utvikle gode og stabile samfunn i verden.

KONKLUSJON.

Europa må slutte å sløse bort store beløp under fjerne himmelstrøk. I 90 % av tilfellene gjør man problemene større enn de var før div «hjelp» ble gitt.
Europa er i dag konkurs. Euro og EU samarbeidet styres og ledes av naive og svake ledere. Her kommer noen harde tall om Europa. EUs pensjons system er konkurs. Pensjonsalderen må heves til 72-75 år. I dag er den mellom 53 -67. Dette vil øke arbeidsløsheten til 20-25 %.
Bolig prisene vil falle i snitt 50 % i forhold til inntekt de neste 10-15 år. Dette gjør Europas bankvesen insolvent.
Et 10 talls millioner mennesker lever i dag på eksistens minimum i Europa. Problemene vil vokse de neste år.
Opprør og anarki vil ikke være langt unna her i Europa de neste år.

www.etbedrenorge.no  11-2010    per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: