Afghanistan. Utviklingsrapport. Negativ utvikling. Nov 2009

Afghanistan. Hva bør vestens politikere lære av det som har skjedd i dette landet siden slutten av 1970 tallet? Kan krigen vinnes for den gode sak?    Dette er en konflikt som Vesten sannsynligvis vil tape, her er en forklaring om hvorfor jeg tror vesten vil tape i Afghanistan. Samt noen betraktninger over hvilke konsekvenser dette vil kunne medføre.

Afghanistan. Hva bør vestens politikere lære av det som har skjedd i dette landet siden slutten av 1970 tallet? Kan krigen vinnes for den gode sak?
 
Dette er en konflikt som Vesten sannsynligvis vil tape, her er en forklaring om hvorfor jeg tror vesten vil tape i Afghanistan. Samt noen betraktninger over hvilke konsekvenser dette vil kunne medføre.

Mitt første «møte» med Afghanistan skjedde i juni 1978, på en bussreise fra Los Angeles til New York. I et par dager satt jeg ved siden av en flott ung dame som hadde flyktet fra Afghanistan sist vinter. I løpet av et par dager fikk jeg mye informasjon om Afghanistan. Siden har jeg fulgt litt med på hva som har skjedd i landet.

Det mest grunnleggende for et land er dets grenser.  Grensene i midt østen ble for en stor del tegnet av fremmede koloni makter for 100-200 år siden. Afghanistan er egentlig 3 land med 3 folk, som i tillegg også har noe forskjellige tros retninger. Så grunnlaget for et land og et folk er svært dårlig i Afghanistan. ( flere land med problemer i midt Østen lider av samme skjebne)

En må se Afghanistan i sammenheng med Pakistan. Pashtunerne teller omtrent 35 millioner, cirka 20 millioner bor i Pakistan, resten i Afghanistan. Hadde man laget 3 land ut fra Afghanistan og Pakistan, hadde en kommet langt på vei mot en stabil løsning. Et folk, et land.  Så er alle herre i eget hus.  Handel over landegrenser har gått utmerket i mange tusen år. Det er først når ett folk prøver å bestemme over ett annet folk at vi får krig og konflikter. ( er EU litt tidlig ute? Hitler var det i hvert fall)

Etter min mening er god politikk å lage samfunn som er stabile, og derved ha en mulighet for langsiktig vekst og utvikling. God politikk er å legge til rette for muligheter til minst mulig konflikter.  For å oppnå dette bør et land ha en religion, og et folkeslag.  I land som har flere religioner og flere folkeslag vil konflikter oppstå, og oppdeling av landet vil være eneste løsning hvis en ikke liker konstant konflikt og fattigdom.
 
Afghanistan er styrt av sterke klaner som er styrt av sterke personer. Dette er folk som heller dør enn taper. I tillegg har de en religion som er mer umoden enn vår religion. For 3-4 hundre år siden da Europa var fattig var også kristendommen umoden og ekstrem. Religionen i fattige samfunn, er mer umoden og ekstrem enn i rike samfunn. Etterhvert som Europa ble mer velstående fikk religionen en mindre betydning og «modnet» i takt med vår stigende velstand.
 
Vesten er i dag styrt av det dumme flertalls tyranni.  Det dumme flertall vil alltid ha noe for ingenting. Derfor er vestens ledere svake og «dumme». De som vinner valg er de som lover å gi det dumme flertall noe for ingenting.  Ergo er vestens ledere «svake». I tillegg er massemedia i vesten styrt av det dumme flertalls tyranni, de skriver og sier det flertallet ønsker å høre. Derved selger de flere aviser og selger mer reklame. For en stor del setter de dagsorden i samfunns- debatten, derved er de med på å gjøre det vanskeligere for vestlige politikere å føre en langsiktig og bærekraftig politikk.

Et godt eksempel på dette er det som politikere i Europa har latt skje de siste 35 år. Mange områder i Europa er nå på vei inn i kaos og anarki. Store grupper av fremmed kulturelle er betalt for å komme til Europa. Denne store «unaturlig raske» innvandring skaper nå grobunn for fremvekst av høyre radikale bevegelser. Snart er kaoset igjen et faktum i Europa.  Når skal «snille» naive politikere lære?
 
USA har nå noe over 4000 døde i Afghanistan.  I krigs sammenheng er dette null og niks.   Mexico mistet eks vis 5700 mann i narkokrigen i 2008, i år blir det nok over 6000 drepte. Dette til sammenlikning. Hvis en først ønsker å føre krig må det gjøres 100 %.  Hvis ikke, skal en la være. Når en følger debatten i media blir det klart at vesten ikke har noen mulighet til å vinne i Afghanistan.  Befolkningene i vesten er ikke villige til å ofre det som må til for å «vinne». Hvem vinner på en krig?

Du kan «vinne» i Afghanistan på 2 måter, og ingen av dem er gjennomførbare.

Enten total krig, drep alle som ikke er enige i ditt syn. Dette er eneste løsning mot religiøse ekstremister hvis du vil vinne raskt. Dette er stolte og sterke folk, de er ikke redde for å dø. Og de gir seg aldri. Dette alternativet ville betydd flere millioner drepte, men kunne nok vært over på et par år.
Andre mulighet, er mer av det som nå gjøres. Men du vil trenge 300-400 tusen soldater spredd over hele Afghanistan for å kunne kontrollere alle klaner og krigs herrer, og holde dem i sjakk.

I tillegg måtte du tilføre massiv økonomisk hjelp for å vinne goodwill hos flertallet av befolkningen. Men hvordan tilfører du massiv økonomisk hjelp til gjetere og narko konger? Dette er en befolkning som lever på 1800 tallet. Dette er ikke Tyskland i 1945, et høyt utdannet folk med vestlig tenkemåte og mentalitet. Det tar flere generasjoner før Afghanistan eventuelt tenker som oss i vesten. Hvordan vet vi at de ønsker å bli som oss?
 
Uansett, denne kombinerte innsatsen vil måtte pågå i svært lang tid, minst 40-50 år, til mesteparten av de ekstreme hadde avgått ved døden. Dette vil bli så dyrt økonomisk og politisk, at det bare kan gjennomføres av et diktatur. Vesten har i dag ingen mulighet til å fullføre dette på en god måte. Økonomien i vesten er svak, og vil være svak i mange år. Energi har gått fra å være nesten gratis til kostbar, dette fører til at hele vårt økonomiske samfunns system må ombygges. Vi har ganske enkelt ikke råd til dyre eksperimenter i Asia. Vesten er i startfasen på en økonomisk depresjon. Om 5-10 år vil også høyt utdannede økonomer forstå dette. ( dessverre er det de samme som har kjørt vesten i grøften, som skal få oss opp igjen. Med mer av samme medisin som gjorde vesten syk.) Forstå det den som kan. Men la klovnene underholde, for all del.
 
Vestens folk blir sett på med mistro og misunnelse i fattige muslimske land. Uansett hva vi gjør i Afghanistan vil vi bli sett på som inntrengere. Historisk har vi ikke brakt med oss særlig mye positivt sett fra deres synspunkt. Vesten har alle odds imot seg, og vil tape.
En liten læresetning lyder som følger: « ALLE LIKER SINE EGNE BEST» Dette gjelder alle levende skapninger på jorden. Det er derfor vi finnes. Denne lille setning er viktig for enhver politiker som ønsker fred og velstand på jorden.
 
Vesten med USA i spissen vil bli nødt til å trappe ned sitt nærvær i Afghanistan av politiske og økonomiske grunner i løpet av få år.
I løpet av 5 til 10 år vil de ekstreme religiøse kunne ha vunnet en meget viktig moralsk seier. ( De har da kastet ut verdens to største militær makter i løpet av 40 års tid)

Dette vil kunne føre til en omveltning av makten i Pakistan. En Taliban vennlig ledelse i Afghanistan og Pakistan er noe som vi sannsynligvis må regne med innen overskuelig fremtid.

Og dette er sannsynlige fakta som bør påvirke vår politikk her i Europa. For mange muslimer i Europa for hurtig, vil kunne bli svært vanskelig å styre politisk.  Om et par hundre år når den muslimske religion har modnet, og økonomiske forskjeller er blitt utjevnet i verden vil dette problem bli mye mindre. Men de nærmeste 2 -3 generasjoner vil kunne få store problemer. Som allerede nevnt, god politikk er å unngå muligheter for konflikter.
Hvis/ når ledelsen i Afghanistan og Pakistan blir mer ekstrem vil dette svinge over til å bli mer et asiatisk problem. India vil neppe være særlig glad for en atommakt med ekstreme synspunkter som nabo.

Vi må huske på at vannmangel vil gi store problemer i området i løpet av de nærmeste år. Grunnvannet er nede på under 1000m mange steder i India og Kina. Store områder i India bruker over halvparten av el produksjonen til å pumpe vann fra brønner.

Befolkningen er i dag for stor for natur grunnlaget. Når grunnvannet tar slutt vil flere hundre millioner mennesker måtte få vann fra andre kilder. Elver vil bli tømt før de når havet.

Dette er en realitet 10-20 år frem i tid. Samtidig blir energi dyrere. Dyr energi = mindre vann.

I tillegg lar man befolkningene vokse. Dagens veksttakt vil gi over 1 milliard flere mennesker i området på 30 år. Land styrt av ustabile regimer + vannmangel vil gjøre Asia til ett konflikt- område i nærmeste fremtid. Det pågår i disse dager en konflikt mellom India og Kina om de syd/ vestlige områder av Tibet. Dette er en konflikt om vann.

www.etbedrenorge.no    11-2009  per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: