El-bil "eventyret" i Norge, som er ønsket av norske politikere, vil sannsynligvis ende som et mareritt for norsk økonomi.

La oss se på fakta og konsekvenser. Hva vil el-bil «eventyret» koste norsk økonomi?

Fordi 86-87 % av verdens energi kommer fra kull, olje og gass vil en innføring av elbiler i Norge føre til et økt utslipp av CO2, for de som tror dette har noen betydning for noe som helst. (Håp om redusert utslipp av CO2 er norske politikeres argument). Tragikomisk.

Elbiler kjøpes i Norge fordi norske politikere har fjernet alle avgifter, uten masse fordeler og lave avgiftsfrie priser ville man solgt noen hundre elbiler totalt. Med dagens batteriteknologi er elbilen upraktisk og dyr. (et batteri til Tesla koster 400 000 kr i Norge, halve bilprisen). Nå snakker norske politikere om 400 000 elbiler om noen få år. Dette vil bety et tap av avgifter på minst 40 milliarder som må inndekkes. Samtidig vil et stort antall elbiler bety store kostnader ved en nødvendig utbygning av strømnettet til et ukjent milliard beløp. Denne kostnaden vil du måtte betale over din el regning som økt nettleie. Norge blir dyrere.

Prisen på strøm vil også gå opp ganske mye av flere årsaker. Her ligger det virkelig store tapet for norsk økonomi, hva blir samfunnets kostnad ved varig høyere priser på kraft? El mafiaen innfører nå timetellere for ditt strømforbruk, (variabel strømpris gjennom døgnet) du må selv betale disse målere som forbruker, over 5 milliarder kr minst. Nettleien økes for å betale for disse målere.

Hva tror du skjer med strømprisen når 400 000 elbiler kommer hjem fra jobb og skal lades samtidig som alle lager middag etc? Vi vil se en dramatisk høyere strømpris når alle har mest bruk for strøm. El mafiaen vil tjene milliarder, og det blir dyrere å bo og drive i Norge. Denne utviklingen er villet og ønsket av norske politikere. Sett på bakgrunn av produksjonsprisen på norsk vannkraft som er cirka 0,04 kr pr KW/t, er dette kriminelt og sinnsvakt. Norge har tilgang på billig elkraft, men norske politikere har gjort/gjør strømmen svindyr ved å føre en dårlig energipolitikk, noe norske politikere har gjort siden 1990.

Særlig alvorlig er dette når vi vet at CO2 utslippet vil øke, samtidig som et redusert CO2 utslipp er Stortingets argument for å elektrifisere norsk bilpark nå. Om 30- 50 år er dette muligens både lønnsomt og fornuftig, men ikke i dag. Hvilken teknologi som vinner og hva som blir fremtidens mest brukte «batteri» i kjøretøyer vet vi ikke i dag.

Norsk økonomi utenom oljen er svak og alt for liten til å ta over etter oljealderen, og fastlandsøkonomien blir stadig mindre. Skal denne utvikling snus må norske politikere tenke ganske annerledes. Følgende burde gjøres hvis man ønsker unngå en svak økonomi etter oljealderen.

1. Fjern alle fordeler for elbiler etc, la markedet styre dette. Norges bitte lille bilmarked har ingen innvirkning på den teknologiske utvikling. Årlig selges 100 til 150 tusen biler i Norge og 75 millioner i resten av verden.

2. Bygg ut mer vannkraft og la norsk industri få kraft til netto pris, selg også billig strøm til alle private forbrukere. Da blir det billigere å bo og drive i Norge, norsk verdiskapning vil øke.

3. Legg en gassrørledning fra Rogaland til Oslo, billig gass og billig strøm vil gi oss titusener av lønnsomme arbeidsplasser. Norge vil blomstre etter oljealderen. Gass vil være en viktig råvare for industriproduksjon i flere hundre år fremover. Når Norge en gang i fremtiden går tom for gass, vil gassen komme med skip til Rogaland.

Et av fremtidens mest brukte batterier vil med stor sannsynlighet være gass, energi fra solen omdannes til gass og vil kunne transporteres og lagres etter behov. Derfor vil en gassrørledning fra Rogaland til Oslo være en av de beste innvesteringer Norge kan gjøre for å senke fremtidige energi kostnader. Indoktrinerte klimahysterikere vil helt sikkert kalle denne investeringen en viktig del av det såkalte «grønne skiftet». Ord som «grønt skifte» er politisk svada som kun brukes for å lure den jevne velger. Det er mye mer ærlig å snakke om det som virkelig betyr noe for den enkelte, nemlig økonomi og arbeidsplasser.

Kostnader. Hva vil det koste norsk økonomi hvis norske politikere bestemmer seg for å gjennomføre dette med 400 000 elbiler på norske veier om få år? De kortsiktige kostnader (de neste ti år) kan anslås omtrent som følger. Dette er penger staten vil tape + investeringer i el-nettet, som blir belastet nettleien (du betaler).

Staten vil redusere sine inntekter med cirka 120 milliarder over 10 år, muligens en del mer, det avhenger av prisen på de el biler som kjøpes. Du vil belastes via økt nettleie 10-20milliarder. (løst anslag).

De virkelig store kostnader vil skje ved tap som følge av redusert verdiskapning langt inn i fremtiden grunnet høyere priser på elkraft. Her er det umulig å gi tall som er «riktige», mange faktorer vil påvirke Norges evne til verdiskapning. Politikere må også ta de overnevnte grep i energipolitikken hvis optimalt resultat skal oppnås. Forskjellen mellom å gjøre som hittil planlagt (400 000) elbiler, og som foreslått i dette skriv vil uten tvil ligge i en størrelses orden på mange mange hundre milliarder kroner.

Om 50 til 100 år vil energi bli nesten gratis, solen skinner gratis, derfor har Norge et «vindu» med fordeler av billig energi frem til resten av verden også får billig energi. Hvis vi ikke utnytter denne fordel de nærmeste tiår vil Norge oppleve en vanskelig tid etter oljealderen. Vi kan unngå dette hvis Stortinget lar være å leke grønt skifte og heller gjør hva som er lønnsomt. Husk, 400 000 elbiler i Norge om få år vil gi økt utslipp av CO2, og det ønsker vel ikke Stortinget?

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. www.EtBedreNorge.no 06/01-17.

Et Bedre Norge A/S. En online avis kommer her . www.EbNorge.no

Category:

Nye Innlegg: