Kan EU overleve i dagens form? Sannsynligvis ikke, følgende må gjøres.

EU og Europa sliter for tiden med store problemer som skyldes to store systemfeil i EU systemet, nemlig felles valuta EURO og regelen om fri flyt av personer innen EU. Videre har EU gjort to dårlige politiske valg de siste 15 år, EU har ført en ufornuftig energipolitikk og tillatt en for stor og rask fremmedkulturell innvandring. Nå må disse beslutninger endres hvis EU ønsker å overleve.

Fri flyt av personer og arbeidskraft er sterkt destabiliserende og fører til en overførsel av unge smarte og resurssterke personer fra fattige land til rike land. Når alle de beste flytter ut, hvordan skaper man da fremgang for fattige land i EU? En vis flyt av personer er bra, men den må reguleres. Eksempelvis, så er det i flere land meget vanskelig for fattige å få god legehjelp, «alle» leger har flyttet til vest Europa hvor de tjener mange ganger mer. Passkontroll bør være fast rutine ved alle landegrenser i EU.

EURO må fjernes så hurtig som mulig. Allerede for 6-8 år siden så man hvordan en felles valuta EURO begynte å skape ustabilitet og bobler i finanssystemet. Nå er mange land i Europa ødelagt økonomisk, med påfølgende sosial uro og kaos. Det at man har latt en tåpelig felles valuta ødelegge så mye så lenge, vil gjøre fjerningen av EURO til en meget vanskelig og smertelig operasjon. Dess lenger dette utsettes, dess verre blir omstillingen. Mange land vil oppleve et fall i levestandard på 25 til 40 % når EURO fjernes.

EUs energipolitikk er enda dårligere enn Norges, og det sier en del. Man satser på solenergi der dette ikke er lønnsomt, resultatet vil bli meget høye priser på energi. Ta Tyskland som eksempel. Solenergi med dagens teknologi er kun lønnsomt cirka 40 grader nord og syd for ekvator. Munchen ligger på 47 grader nord. Tyskland satser også på vindkraft til havs, en annen dyr og ulønnsom energiform. Tyskland må ha strøm 24/7 derfor må de opprettholde full backup fra kull og atomkraft. Total prisen blir meget dyr, hvis dette «grønne skiftet» ikke avlyses, da ender tyske strømpriser på 1,5kr pr KW/t eller mer. Tyskland vil gå «konkurs». EU bør fjerne avgifter på energi, og fokusere på hvilke energiformer som er lønnsomme. Når neste generasjon solceller er på markedet, da er muligens solenergi lønnsom i Tyskland. Tilgang på billige og effektive batterier er uansett nødvendig for å gjøre sol- og vindkraft lønnsom.

Dagens store fremmedkulturelle innvandring er en katastrofe. Europa er nå i oppløsning, og hvis grensene ikke stenges, da ender dette meget dårlig. I et Europa med 30 millioner uten arbeid og like mange på «sultelønn» da er muslimsk og fremmedkulturell innvandring meget ufornuftig. 2020 tallet blir et utfordrende og potensielt farlig tiår.

www.EtBedreNorge.no 07-03-2016. Per Øivind Næss.

Category:

Nye Innlegg: