Demokrati, hvordan virker det egentlig? No 2.

Praktiserer politiske partier demokrati internt? Eller styres Norges politiske partier diktatorisk av en liten ledelse, eller gruppe? Vi velger våre politikere ved valg. Da får vi vel hva vi fortjener, eller hva?

Har vi egentlig muligheten til å velge de politikerne vi ønsker/trenger? Hvordan fungerer det politiske systemet i Norge og vesten, og hva slags personer slipper frem til våre styrende organer? Har våre topp politikere den rette motivasjon for å gjøre en best mulig jobb for sine velgere? Hva motiverer flertallet av politikerne på det norske Storting? Har Stortinget et lønnssystem som gjør det attraktivt for de rette personer å gjøre en god jobb for Norge? Mange spørsmål dette, som bør debatteres. Ville muligens direkte valg av en % del av våre stortingspolitikere gi oss bedre folk på Stortinget? Da kunne også de som ikke har gått den lange veien gjennom partisystemet slippe til.

Et stort firma ledes av en administrasjon, med en direktør på toppen. Styret er det øverste organ i et firma, og styret utpeker direktøren og toppledelsen. Hvis direktøren gjør en dårlig jobb, kan denne fjernes på dagen av styret. Denne styringsformen er ganske optimal, og hvis styret er godt, da blir feil korrigert raskt. Dette gjør at en svak leder ikke kan svekke firmaet over lang tid.

En fotballklubb ledes også av et styre. Dette styret utpeker en trenergruppe som tar ut laget, og bestemmer hvem og hvor de forskjellige spillere til enhver tid spiller. Dette fungerer også optimalt, spillere som ikke lenger skårer mål, eller gjør store forsvarstabber, de omplasseres eller fjernes fra laget. Spillerne styres av trenerbenken og i siste instans styret. Hvordan tror du et fotballag, hvor spillerne selv bestemte hvor og hvor lenge de skal spille, ville fungert? Ville spissen (som eventuelt også er kaptein)som ikke hadde skåret halve sesongen, gitt seg frivillig? Eller ville spissen fortsatt å spille i håp om at måltørken skal gi seg?

Hvordan er praksisen i politiske partier? Hvem avgjør når en «spiss» eller leder ikke lenger leverer på topp og bør byttes ut? Et politisk parti burde drives mer som ett fotballag eller firma, det er jo resultatet ved kampslutt/sesongslutt eller valg som teller. Laget bør hele tiden være det best mulige, de beste spillere som finnes i systemet må spille der de passer best. Da blir også lagets resultater bedre. Et politisk parti vil få flere tilhengere. Hvilke spillere som bidro i løpet av sesongen er av underordnet betydning, det viktige bør være partiets/lagets resultater. I dag er det politikerne selv som i stor grad bestemmer hvor lenge og hvor i partiet de skal arbeide. Ofte er det lederen av partiet som selv bestemmer hvor lenge man forblir leder. Så lenge lederen ytrer ønske om gjenvalg, da tør ingen stille opp som motkandidat. Slik som ting fungerer i dag, er du politisk «død» hvis du stiller som kandidat mot sittende leder og taper. Derfor fungerer ikke norske partier optimalt, prosessen er rett og slett ikke demokratisk. Partier styres av en liten klan som tviholder på sin personlige makt, og det legges ikke nok vekt på hva som vil tjene partiet (laget). Dette igjen, gjør at god styring av Norge i mange tilfeller kommer i annen rekke, det å beholde makt internt ide forskjellige partier blir det viktigste.

Vesten har nå hatt demokrati i dagens form i 5-6 generasjoner, og det er langt fra en perfekt styringsform. En debatt om hvordan vi kan forbedre vårt demokratiske system er viktig, fordi vi står foran store utfordringer særlig på grunn av for lave fødselsrater og derved en aldrende befolkning.

Hilsen Per Øivind Næss. 25-02-2016. www.EtBedreNorge.no

Category:

Nye Innlegg: