9. Makro Økonomisk rapport.

Verdens finanssystem er på vei mot store endringer, noe som vil påvirke alle land. Gjelden i verden forsetter å øke raskt, nå er den cirka 200 billioner US$. Gjelden har økt med cirka 54 billioner $ siden 2008. Gjelden er nå så stor at den ikke kan betjenes hvis rentenivået stiger til et nivå som er nødvendig for en frisk og sunn økonomi. I dag er «ufornuftige» investeringer lønnsomme på grunn av for lave renter.

US $ har vært verdens reservevaluta siden den overtok denne rollen etter Pund Sterling £ på slutten av 1940 tallet. US dollar perioden går nå mot slutten. USA vil etter hvert ikke lenger kunne trykke penger ubegrenset i bytte mot varer og tjenester fra resten av verden. Da vil USAs makt falle, noe som vil svekke vestens posisjon i verden. Den betalingsenhet som vil erstatte US $ heter SDR, (spesial drawing right) utstedt av IMF. SDRs ble «oppfunnet» i 1969, og det er frem til i dag utstedt 204,1 milliarder SDRs. SDRs brukes mellom land og store internasjonale konsern. I dag består SDR av følgende valutaer; US $ 41,9 %, EURO 37,4 %, £ Sterling 11,3 % og Japanske Yen 9,4 %. Kinesiske Yuan blir med fra 30 sept 2016. Yuan vil få en andel på mellom 7 og 12 %, og de andre vil da reduseres tilsvarende. En SDR er i dag verdt cirka 1,4 US$.

Etter hvert som dette går seg til, vil IMF kunne trykke SDR i nærmest ubegrensede mengder. La oss ta et eksempel: Italia går «konkurs» de trenger brått 300 milliarder $. Da vil IMF utstede SDRs i passende antall og gi disse til Italia. Italia går så ut på markedet og selger disse SDR. Kina sitter med over 3 billioner US $ som de gjerne vil redusere, så de kjøper SDR fra Italia. Italia får US $ som de så kan betjene sin gjeld med. Hva er konsekvensen av dette? Kina sprer nå sine reserver på 5 valutaer, og Italia sprer US $ i markedet som en full sjømann. Dette fører til en svekkelse av US $ og økende inflasjon. USA trenger inflasjon for å kunne betjene sin gjeld, (som passerer 20 billioner $ før presidentvalget i høst). På denne måten håper man å komme ut av dagens u-betjenbare gjeldssituasjon i verden).

Men, man får ikke alltid hva man håper, man får gjerne hva man fortjener. Verdens sentralbanker håper på en «passe» inflasjon på si 4 til 8 %, så man de neste 10-15 år kan vokse seg ut av dagens gjeldsproblemer. Vil det bli så enkelt? Tvilsomt. Verden er i valuta krig som begynte for alvor i 2009. Verdens sentralbanker og regjeringer prøver nå å dytte i gang verdensøkonomien med en strikk, noe som er nærmest umulig. Men de har malt seg inn i et hjørne, og vil nå fortsette å trykke penger i enorme mengder. De er hjelpeløse, og kan ikke gjøre noe annet. Pumpe ut stadig mer penger til stadig lavere rente. Denne situasjonen ødelegger og svekker økonomien år for år. Ulønnsomme virksomheter holdes i live, og gir derved ikke tilstrekkelig rom for nye og lønnsomme virksomheter. Priser på ting som de rike kjøper har hatt høy inflasjon i mange år. Som eksempelvis, eksklusive boliger, kunst, gamle biler, «drømme» aksjer alla dot-com boblen i 1999-2000. Selskaper som aldri har tjent penger er verd milliarder, Tesla er et godt eksempel.

Man vil fortsette å øke pengemengden uten å oppnå det man ønsker. En dag faller/kollapser tilliten til systemet, og resultatet blir da raskt meget høy inflasjon. Både hva som blir den utløsende faktor og når den inntreffer er usikkert. Skiftet vil/kan komme i løpet av dager eller uker, plutselig skal alle kjøpe «alt» på en gang. Man vil kvitte seg med penger som faller raskt i verdi. Da stiger omløpshastigheten på penger lynraskt, og finanssystemet kommer ut av kontroll. Omløpshastigheten på penger har vært fallende i mange år. Sentralbanker kan kun kontrollere pengemengden, hastigheten er nærmest umulig å kontrollere. Man øker pengemengden ukritisk over mange år, samtidig som omløpshastigheten faller, dette er nødt til å ende dårlig.

Er du smart, da kan du bli rik de neste ti år. For det store flertall vil denne kommende «korreksjonen» i finanssystemet medføre fallende kjøpekraft. Europa har stelt seg dårlig de siste tiår, om man klarer å opprettholde kontroll i Europa uten å starte krig, vil vise seg. Gjentar gjerne igjen, som i tidligere rapporter, oljefondet burde nå hatt 5 % av sine aktiva i fysisk gull, helst lagret i Oslo.

Vennlig Hilsen. Per Øivind Næss. 17-02-2016. www.EtBedreNorge.no

Aktuelle artikler: