Er dagens praksis fornuftig når Stortinget kan forandre Norges fremtid uten først å spørre folket til råds?

Hvem betaler norske politikeres lønn? Bør ikke norske politikere arbeide til det beste for Norges befolkning? Eller kan de prioritere sine egne ambisjoner om internasjonale posisjoner?

Vi har sett gang på gang de siste 20 år, norske politikere som reiser verden rundt for å “hjelpe” andre land. Hva er egentlig agendaen bak denne voldsomme iver etter å hjelpe alt og alle? Når norske politikere gir bort penger fra den norske statskassen, har de spurt folket om lov? Hva gir dem rett til å forsyne seg fra statskassen, for så å strø penger rundt i verden?

Det finnes mange eksempler som er graverende, skal ikke her trekke frem konkrete navn og saker. Men alle som har fulgt norsk utenrikspolitikk de siste 20 år har vært vitne til en enorm lettsindighet med statlige norske penger. Resultatet av denne enorme pengebruken har vært til dels meget dårlig. Derimot, de politikere som har stått bak diverse giver prosjekter, har endt opp med godt betalte prestisje jobber for diverse internasjonale organisasjoner. Er det på tide med en endring av regelverket for disposisjoner av statlige midler utenfor Norge? Det norske folk bør kreve at det kan holdes folkeavstemninger i saker som vil påvirke utvikling og økonomi i Norge. Den politiske makteliten har gjennomført mange saker de siste 20-30 år som ikke har flertall i det norske folk.

Verdensøkonomien er på vei mot en stor korreksjon. Årsaken til dette, enkelt forklart, politikere har bevilget velstand til personer som ikke har fortjent velstand. Våre politikere bevilger velstand for å vinne valg. Enkelt og greit. Problemet er at vi får ikke hva vi ønsker og håper, vi får hva vi fortjener. Derfor er vårt økonomiske system på vei mot en stor korreksjon. I en slik situasjon er det ikke smart å gjøre for mange risikopregede beslutninger. Som dagens store innvandring av fremmedkulturelle. Dette vil koste Norge en enorm mengde milliarder pluss et usikkert samfunn. Er Norges befolkning glad for dagens utvikling i Norge?

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 21-11-2015. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: