POLITIKK

Hva koster dette oss, og hva kan gjøres bedre? Her bør alle samarbeide, ikke krige.

Har du brannforsikring på din bolig? Hvorfor har du det? Er det muligens fordi det er en bitte liten sjanse for brann? Sjansen er så liten at du sannsynligvis ville klart deg bra uten brannforsikring. Derved kunne du spart 8000 kr i året.

Utviklingen i Norge, går i en retning som ikke er bærekraftig på sikt. Verdiskapningen i Norge (utenom olje) utgjør cirka 50 % av vårt forbruk. For å snu denne utvikling må vi gjøre det billigere å bo, og drive i Norge. Da, kan vi sammen, danne nye verdiskapende arbeids-plasser. Ved å fjerne/senke skatter, avgifter og gebyrer, vil Et Bedre Norge øke Norges konkurransekraft.

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag, og hvilken verdi vil dette ha for økonomien om 30-50 år? Hvordan har vi organisert og sysselsatt dagens befolkning, og hva holder boligboblen oppe?

Hvorfor får denne mannen full støtte fra norske politikkere? Fordi han er demokrat eller farget? Eller muligens fordi han ønsker mer byråkrati, og en større STAT? Norge og Europa er delvis konkurs på grunn av for mye  kontroll og byråkrati. 

Norsk el-kraft er i utgangspunktet billig, og vi har mer enn nok kraft hvis vi organiserer oss riktig. Dette må komme norsk verdiskapende virksomhet til gode. Da kan vi bygge et stabilt og sterkt Norge etter oljealderen. Etter at el nettet ble privatisert rundt 1990 har nettleiene blitt mangedoblet.

Pages