POLITIKK

En 4 felts ringvei rundt Oslo, anlagt i jomfruelig terreng. Ønsker man et økonomisk lønnsomt, og trafikalt godt veisystem i og rundt Oslo, da er en stor ringvei rundt dagens bebyggelse den eneste og beste løsning. Dette krever politisk mot og styrke, men vil være helt nødvendig tatt i betraktning dagens innvandring og derved raskt økende folketall i Oslo-gryta.

Hva er årsaken? Når en tredjepart, (i OL sammenheng staten) gir en in blanko garanti, da blir alt mye dyrere. Det blir litt som en firmafest hvor alt er gratis, da drikker de fleste med begge hender. Alle som legger inn anbud i OL prosjekter vet at man er under et tidspress, og uansett hvor store overskridelsene blir, så blir alt betalt. (tredjepart staten garanterer).

Russland er verdens største land med enorme energi og råvareressurser. Europa har lite av begge deler, men har en godt utviklet industri. Et godt samarbeid vil tjene begge parter meget godt. Russland er ikke lenger kommunistisk, og sliter med en omstilling til markedsøkonomi. Dette vil ta enda en del år.

Hvorfor har Europa en stor innvandring? Fordi Europa mangler nye unge mennesker. Hva skjer nå i Europa, når de fremmedkulturelle lager mange flere barn enn Europas kvinner? Europa vil gå i oppløsning både sosialt og økonomisk om noen tiår, hvis dagens utvikling ikke endres.

Hva er god politikk? Er det kortsiktig «stakkars dere, kom til oss» politikk, eller bør man se litt lenger frem, hvordan vil dagens innvandringspolitikk påvirke samfunnet de neste tiår? Er det fornuftig at alle kulturer, religioner og folkeslag bor i samme land? De fleste steder som har konflikter og krig, der er årsaken ulik kultur og religion.

Pages