∅KONOMY

3. Makro Økonomisk status rapport. Mars 2010.

1. Makro økonomisk status rapport. 19-10-2008.
Finans Krisen 2008. Årsak og Konsekvens analyse.
 
Verden befinner seg nå midt i en kraftig økonomisk korreksjon som vil vare i flere år.

+ EURO-sonens uløselige problemer knyttet til EURO. Rapport no.6 fra 2011 utfyller denne oppdatering,lite er forandret i det lange perspektiv.

I disse dager ser vi hvordan innføringen av en felles valuta påvirker det politiske landskapet i EURO sonen. Partier på både høyre og venstre siden, som har et ubalansert økonomisk politisk program, vinner frem. «Det dumme flertalls tyranni» vil sørge for en fastlåst politisk situasjon, som vil gjøre det nærmest umulig å enes om løsninger som kan avhjelpe situasjonen i dagens vanstyrte Europa.

Verden er nå på vei inn i en depresjon som er den største i moderne tid. Den involverer en stor del av jordens befolkning.  Derfor vil dette utvikle seg til en svært alvorlig situasjon som vil medføre borger opprør og konflikter mange steder i verden. Vi er heldige hvis ikke en større krig blir resultatet.
 

Pages