∅KONOMY

Dagen oljepris på 90-120 $ pr fat er kunstig høy. Uten krigsfrykt i Midtøsten ville oljeprisen vært i området 70-80 $ pr fat.
Verden har ingen mangel på energi, og på grunn av ny teknologi vil store mengder energi bli tilgjengelig i løpet av 10 år. Prisen på olje vil sannsynligvis ligge i området 40-50 $ i 2020. Her er noen av årsakene til at det kan bli sånn.

Her vil det komme tips om gode investeringer.  Pris ved anbefalings tidspunkt, samt dagens pris, som vil bli oppdatert årlig. Man kan da se utviklingen for de forskjellige investerings anbefalinger.  Det vil kun bli gitt anbefalinger som har en tidshorisont på 2 til 5 år. Alle som investerer sin hardt oppsparte kapital, utsetter seg for en mulighet til å tape penger.

Gjeldsnivået er faretruende også i Norge.   12-2011.

Få land tåler renteøkninger av betydning. Tall fra 2010. Bank of International Settlements. Basel. Total gjeld, stat, firma og privat gjeld i % av BNP. Av EURO landene har kun Tyskland, Nederland og Finland «dekning» for sine utgifter.

 

5. Makro Økonomisk status rapport. 11-03-2011.

Kina og USA sitter med makten økonomisk, og hva de gjør fremover vil bestemme om, og når vi vil oppleve nedgang i verdens- økonomien. La oss se på Kina først.

4. Makro Økonomisk status rapport. Juni. 2010.

Pages