ENERGI

De som har ansvaret for dette, begår det største landssvik mot  norsk økonomi i nyere tid. Norges evne til verdiskapning vil svekkes.

Verden har ingen energi mangel. Dårlig energipolitikk er problemet. Hvor lenge skal CO2 bløffen hindre oss i å få fart på Norge? Norske politikkere bør gi det norske samfunn billig gass og billig el kraft.

Noen fakta om drivstoff, energi og såkalt miljøpolitikk.

Verdens totale energi forbruk (omregnet til fat olje) var i 2009 226 millioner fat pr dag. Dette gir et bilde av forholdet mellom de forskjellige energi-kilder. 79 mil fat fra olje. 66 mil fat fra kull. 55 mil fat fra gass. 12 mil fat fra atomkraft. 14 mil fat fra vannkraft. Sol og vind var uten betydning i 2009.

Hvilket parti på stortinget tør foreslå en nasjonalisering av el-nettet? Prisen på overføring av kraft er 3-5 doblet siden 1990. Er dette bra? Norge har «gratis» energi fra vår vannkraft. Denne «gratis» kraft vil være tilgjengelig for det norske samfunn frem til neste istid. Verdien av norsk olje er bare en brøkdel av vannkraftens verdi.

Dyr elektrisk strøm i Norge. Er utveksling av elektrisk kraft mellom land i Nord Europa energi-økonomisk fornuftig? Hvor stort er energitapet?

Pages