ENERGI

Metanhydrater.

Lær deg ordet først som sist, det vil forandre verden.

Verdens energiforsyning vil forandres raskt, oljeprisen vil falle.

Verden produserte 1,8 millioner fat biodrivstoff pr dag i 2010-11. Hva er konsekvensene og kostnadene av denne virksomhet i verdensøkonomien?

En liten oversikt over hva som er på gang i denne sektor. USA har siden tidlig på 2000 tallet skaffet seg full oversikt over mulighetene for alternativ energi.
 

Generelt, så vil et høyere forbruk av energi gi stigende velstand, med et stigende BNP. Asia har sterkt stigende energi forbruk (+ de har lavere energi priser), derfor har deres sterke vekst de siste 10 år vært mulig. I tillegg har de en lavere levestandard, og har lav gjeld. Dette gir Asia lavere drifts-kostnader enn vesten. Men uten et stigende forbruk av energi er vekst ikke mulig.

Norsk kraft debatt har pågått i mange år. Lite godt har hittil kommet ut av denne debatt. Byråkrater, politikere + el-industrien har styrt og kontrollert debatten slik at lite godt har skjedd for Norge. Nå er det på tide at sannheten kommer frem for det norske folk.

Pages