Makroøkonomisk rapport no 10.

Mye «spennende/farlig» er under utvikling i verdensøkonomien etter mange år med ekstremt lave renter og store mengder penger/likviditet sprøytet inn fra verdens sentralbanker. Måten man har valgt for å øke likviditeten har ført til økte ulikheter. Finanseliten har hatt tilgang til nesten gratis kapital som er brukt til å øke prisene på enkelte verdigrupper, med det resultat at cirka 235 000 personer nå eier cirka 50 % av verdens verdier.

Alle innlegg er plassert under 3 temafelt

El-bil "eventyret" i Norge, som er ønsket av norske politikere, vil sannsynligvis ende som et mareritt for norsk økonomi.

La oss se på fakta og konsekvenser. Hva vil el-bil «eventyret» koste norsk økonomi?

Fordi 86-87 % av verdens energi kommer fra kull, olje og gass vil en innføring av elbiler i Norge føre til et økt utslipp av CO2, for de som tror dette har noen betydning for noe som helst. (Håp om redusert utslipp av CO2 er norske politikeres argument). Tragikomisk.

Finn artikkel :

Skriv inn din email adresse for å få siste nytt fra EtBedreNorge.

Subscribe to our Newsletters

Aktuelle artikler

Hva blir konsekvensene for Europa av det som nå

Hva kan konsekvensen bli for Europa hvis vi ikk

Hva bør gjøres for å dempe boligprisene og heve

EURO har destabilisert europeisk økonomi.

Europa og Russland er naboer, sammen kunne de v

Noen tanker rundt hvordan man kan gjøre NRK lit

Norsk økonomi domineres av forbruk som finansie

En 4 felts ringvei rundt Oslo, anlagt i jomfrue

Russland er verdens største land med enorme ene

Hvorfor «oppfant» menneskene religioner, og hva

Hvorfor tar det norske samfunn dårlige beslutni

Hva ønsker Europa med sin oppførsel de siste må

Når man produserer hydrokarboner, det være seg

Verdensøkonomien er, som nevnt i No.

CO2 er en livsviktig gass i atmosfæren, uten CO

Norske politikere bruker mye energi på bekjempe

Hvordan kan Norge øke sin konkurransekraft?

Hva koster dette oss, og hva kan gjøres bedre?

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag

Hvorfor får denne mannen full støtte fra norske

Verden er på vei inn i en ny tidsalder, som vil

Norge må begynne å legge om sin økonomi i dag.

Verden produserte 1,8 millioner fat biodrivstof

En liten oversikt over hva som er på gang i den

Gjeldsnivået er faretruende også i Norge.   12-

Har dagens bompenge-systemer noen positiv effek

Skal Norge drives godt, må stortinget besettes

+ EURO-sonens uløselige problemer knyttet til E

Hvor går grensen for hva som er “lønnsomt” for

Skal Norge ha noen som helst mulighet til å unn

Hvem tjener på denne virksomhet?

Hvorfor er boligprisene langt høyere enn verdie

De som har ansvaret for dette, begår det størst

Økonomien, kan den omlegges før oljeinntektene

Etter min mening, er det ikke mulig.

Verden har ingen energi mangel.

Overutdanning av en for stor del av befolkninge

Uten olje fra midt østen vil verdens-økonomien

Svaret beror på en del faktorer.  Basert på dag

Høye priser på mat, svinn og kasting av bra mat

Noen fakta om drivstoff, energi og såkalt miljø

Forventninger om hva vi fortjener av goder fra

La oss gjøre et lite tanke-eksperiment, la oss

Er et resultat av overdreven tiltro til mennesk

Hvilket parti på stortinget tør foreslå en nasj

Kinas kraftige vekst de siste 30 år har forbløf

Når vi stemmer anonymt, da stemmer vi på det so

Utviklingen i Afghanistan går hurtig i feil og

3 store makro økonomiske trender styrer økonomi

Europa er nå i full gang med avviklingen av EUR

Dette skriv er redigert og forkortet i 2011.

Norske politikere har med bred enighet satt opp

Etter 30 år med vanstyre trenger nå Norge en go